Avhjälpande underhåll – när något gått fel

För att undvika driftstopp och andra störande moment är det förstås bra att ha ett förebyggande underhållsarbete, men ibland räcker det inte. I AM Systems molnbaserade program Underhåll kan du snabbt göra felanmälan och skapa arbetsordrar för att utföra avhjälpande underhåll, utan onödig fördröjning. Du tilldelar arbetsordrarna till de som ska utföra underhållsarbetet och du kan ställa in datum och tid för när arbetet ska vara färdigt.

Prova Am system kostnadsfritt

Ett underhållssystem som hjälper dig att bli bättre

I Underhåll samlas all statistik om dina avhjälpande underhåll in automatiskt, så att du kan se till exempel

  • hur ofta ni utför underhåll på olika objekt
  • hur lång tid underhållet tar
  • vad underhållet kostar.

Så småningom kan du använda statistiken för att ta ännu bättre beslut om det förebyggande underhållet och minska ditt avhjälpande underhåll.

Programmet Underhåll har fler funktioner som förenklar ditt underhåll. Till exempel kan du tidrapportera när underhållet är klart, mata in vilka reservdelar och tillbehör som hör ihop med vilket objekt och hålla koll på lagersaldot. Allt samlat på ett ställe – allt ständigt tillgängligt i molnet.

Älskar du ordning och reda lika mycket som vi gör?

Prova våra programvaror kostnadsfritt i 30 dagar

Ärende

Prova Ärende

Dokument

Prova Dokument

Underhåll

Prova Underhåll