Ändringslogg

Allmänna Bestämmelser 

2018-05-02 –Mindre justeringar av begrepp och hänvisningar
2018-04-26 – Större revision för anpassning enligt GDPR
2017-01-01 – Ny punkt 15 angående PUL , föregående punkt 15 blev 16 o.s.v 

Bilaga 1 – Personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA) 

2019-01-01 – Punkt 10.4 har tillkommit
2018-05-02 –Mindre justeringar av begrepp och hänvisningar
2018-04-26 – Publicering av bilaga

Bilaga 1.1 – Instruktion för behandling av personuppgifter

2018-05-02 –Mindre justeringar av begrepp och hänvisningar 
2018-04-26 – Publicering av 
bilaga

Integritetspolicy

2018-04-26 – Uppdatering av policy
2017-10-17  – Publicering av policy

Utvecklingspolicy

2018-04-25 – Uppdatering av policy
2017-10-17  – Publicering av policy

Data- och Säkerhetspolicy

2018-04-25 – Uppdatering av policy
2017-10-17  – Publicering av policy

Tredjepartslösningar

2018-04-25 – Uppdatering av policy
2017-10-17  – Publicering av policy

Varumärkespolicy

2018-04-25 – Uppdatering av policy
2017-10-17  – Publicering av policy

Case Storie 

2018-05-18  – Publicering av policy

Miljöpolicy

2018-04-25 – Uppdatering av policy
2017-10-17  – Publicering av policy

Cookies

2018-04-25 – Uppdatering av policy
2017-10-17  – Publicering av policy