Ändringslogg

Ändringslogg

Allmänna Bestämmelser 

2018-05-02 –Mindre justeringar av begrepp och hänvisningar
2018-04-26 – Större revision för anpassning enligt GDPR
2017-01-01 – Ny punkt 15 angående PUL , föregående punkt 15 blev 16 o.s.v 

Bilaga 1 – Personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA) 

2019-01-01 – Punkt 10.4 har tillkommit
2018-05-02 –Mindre justeringar av begrepp och hänvisningar
2018-04-26 – Publicering av bilaga

Bilaga 1.1 – Instruktion för behandling av personuppgifter

2018-05-02 –Mindre justeringar av begrepp och hänvisningar 
2018-04-26 – Publicering av 
bilaga

Integritetspolicy

2018-04-26 – Uppdatering av policy
2017-10-17  – Publicering av policy

Utvecklingspolicy

2018-04-25 – Uppdatering av policy
2017-10-17  – Publicering av policy

Data- och Säkerhetspolicy

2018-04-25 – Uppdatering av policy
2017-10-17  – Publicering av policy

Tredjepartslösningar

2018-04-25 – Uppdatering av policy
2017-10-17  – Publicering av policy

Varumärkespolicy

2018-04-25 – Uppdatering av policy
2017-10-17  – Publicering av policy

Kundberättelser

2019-04-04  – Namnändring från ”Case Stories”
2018-05-18  – Publicering av policy

Miljöpolicy

2018-04-25 – Uppdatering av policy
2017-10-17  – Publicering av policy

Cookies

2018-04-25 – Uppdatering av policy
2017-10-17  – Publicering av policy

Din data, ditt val

AM System sparar ingen data om hur du navigerar på vår webbplats. Vi behöver dock spara cookies för att vissa sidor ska fungera. Datan är alltid anonym, och vi sparar så lite vi kan.

Jag förstår
Mer information