Data- och Säkerhetspolicy

AM System är en molntjänst – det har för- och nackdelar

Vi driver AM System som en molntjänst eftersom det medför så många fördelar för användaren. Tjänsten går att komma åt från en smartphone på fabriksgolvet såväl som från en surfplatta i hemmet eller datorn på kontoret. Ni slipper uppdatera programvara, behöver aldrig installera något på era enheter.

Om ditt företag däremot kräver totalt kontroll av er data, var den är placerad och hur den hanteras, då är en molntjänst inte vad ni söker utan då behöver ni ett program som drivs lokalt hos er. Ur säkerhetsaspekt har även det många nackdelar, men efterfrågar ni total kontroll kan varken vi eller någon annan molntjänst erbjuda det.

Hur vi lagrar data

Vi använder Amazon Web Services (AWS) för drift av alla våra tjänster. Amazon är en av de största aktörerna inom området och vi känner att det är ett tryggt val för oss och därmed för våra kunder. Varumärken som Spotify, Siemens, Adobe och Netflix gör samma bedömning då de också använder AWS.

Våra backup-rutiner

Vi säkerställer data med två metoder:

 1. Daglig backup med start 18:00, en full backup som verifieras. Då görs även kopior på samtliga databaser.
 2. S.k. point in time-backup på hela databasservern – en separat backup för att möjliggöra återställning till en visst klockslag.

Vi sparar alla versioner av de bilagor som ni laddar upp i tjänsten. Samtliga backup-set sparas på tre geografiskt åtskilda platser. All data ligger sparad hos Amazon i Frankfurt, Tyskland. AM System återställer inte data som kunden av misstag raderat. Återställning sker bara av AM System i syfte att upprätthålla drift av tjänsten.

Systemkrav

AM System utvecklar mot de senaste versionerna av Chrome (Google) och IE / Edge (Microsoft).
Om du har avaktiverat cookies är det inte säkert att du kan använda tjänsten.

Vi kan komma att uppdatera dessa systemkrav utan att meddela dig. Kraven uppdaterades senast: 2017-02-17.

Hur vi hanterar inloggningsuppgifter

Alla lösenord krypteras och kan inte läsas i klartext, inte heller av AM System. All trafik i tjänsten krypteras med https. Administratören har många möjligheter att styra säkerheten för deras site så att den passar företagets säkerhetspolicy. Möjligheterna listas nedan:

 1. Antalet tecken i lösenorden.
 2. Säkerhetsgrad (svagt, starkt etc.)
 3. Tillåt användaren att begära nytt lösenord via deras e-post.
 4. Tvinga lösenordsbyte efter valt antal dagar.
 5. Styra tillåtelse av att “Hålla mig inloggad”.
 6. Tvinga lösenordsbyte vid nästa inloggning.
 7. Styra antalet misslyckade inloggningsförsök.
 8. Påminnelse av automatiskt inaktivering av användare i dagar.
 9. Styra trafiken till siten till vissa utvalda IP-nummer eller serier.

Att säga upp AM System

Uppsägningen måste vara oss tillhanda 30 dagar innan avtalet förnyas. Ni ser datum för er avtalsförnyelse på varje faktura. Om tjänsten sägs upp av kunden så meddelar AM System vilket datum som tjänsten stängs. Datumet beslutar kunden vid uppsägningstillfället och kan då exportera data med de inbyggda exportmöjligheter som finns i tjänsten.

Konkurs av AM System

Om AM System skulle gå i konkurs skulle verksamheten drivas av utsedd konkursförvaltare. Eftersom tjänsten har exportmöjligheter av data och inte borde stängas omedelbart i samband med en konkurs så bör användaren kunna exportera sin data inom rimlig tid. En konkurs av AM System gör dock att vi som i dag äger bolaget inte kan besluta eller garantera hur en konkursförvaltare skulle agera i det läget. Det vore rimligt att anta att skulle en konkurs inträffa så meddelas kunder i god tid innan för att kunna besluta om lämplig åtgärd. Det är ytterst osannolikt att tjänsten skulle stängas plötsligt.