Kundberättelser

Kundberättelser

Inledning

I denna policy tar vi upp ämnet Case Stories. Bakgrunden till detta är att vi periodvis intervjuar utvalda kunder med målsättningen att lyfta fram synnerligen intressanta projekt, aktiviteter eller resultat som företaget och/eller personen åstadkommit, antingen självständigt, eller i samarbete med AM System. Ett Case Storie kan förekomma i skriftlig form samt även med foto och film.

Hur använder AM System materialet?

Materialet publiceras i någon, eller några, av våra kommunikationsytor. Exempelvis:

  • Vår webbplats
  • Vårt system
  • Nyhetsbrev
  • YouTube
  • Linkedin
  • Facebook
  • Twitter

Hur använder AM System inte materialet?

Då materialet produceras för att användas inom vår kommunikationsplattform gör vi aldrig avstamp från det primära sammanhanget utan att först söka nytt godkännande från deltagaren.

Hur länge använder AM System materialet?

Så länge vi bedömer innehållet som aktuellt låter vi det ligga kvar på vår plattform. Vi är i regel väldigt långsiktiga i vår framställning, så räkna med ”ett par år”. Det är viktigt för oss att även deltagaren känner att materialet utgör en korrekt representation av organisation, person och varumärke. Därmed kommer AM System att avpublicera innehållet i förtid om deltagaren så önskar.

Din data, ditt val

AM System sparar ingen data om hur du navigerar på vår webbplats. Vi behöver dock spara cookies för att vissa sidor ska fungera. Datan är alltid anonym, och vi sparar så lite vi kan.

Jag förstår
Mer information