Varumärkespolicy

Varumärkespolicy

Inledning


AM System har skapat några riktlinjer för att guida dig i hur du använder AM Systems immateriella rättigheter utan att behöva förhandla om detta med bolaget inför för varje användning. Om du vill använda varumärket på något sätt som inte nämns i följande riktlinjer är du välkommen att kontakta AM System på info@amsystem.com med ett förslag på hur du vill använda dem.


Hur får du använda varumärket AM System?


AM Systems varumärke inkluderar namnet AM System och logotyp, samt alla ord, fraser, bilder eller andra uttryck som kan härledas till eller har sitt ursprung i AM Systems tjänster. Utseendet på varumärket får inte förändras vid användning och det får heller inte användas på ett missvisande sätt, t.ex. genom att antyda sponsring eller stöttning från AM System. Undvik också att använda varumärket på ett sätt så att det kan förväxlas med andra varumärken (inklusive ditt eget varumärke).


Korrekt användning av AM Systems logotyp

 • Den färgade versionen av AM Systems logotyp får bara användas mot en vit bakgrund.
 • Använd inte AM Systems logotyp mot bakgrundsfärger som kan göra att färgerna inte syns tydligt. Om du är tveksam är det bättre att använda den svarta versionen av logotypen.
 • När du använder AM Systems logotyp tillsammans med andra logotyper eller grafiska element ska du lämna ett tomt utrymme kring logotypen som motsvarar 150 procent av logotypens storlek.Felaktig användning


Vi vill inte att du:

 • Använder några logotyper eller andra grafiska element för att symbolisera AM System som inte finns med i AM Systems varumärkesfolder;
 • Roterar eller flyttar hela eller delar av logotypen;
 • Ändrar färgerna på logotypen;
 • Skriver över eller på andra sätt skymmer några delar av logotypen;
 • Lägger till specialeffekter på logotypen; eller
 • Använder gamla versioner eller några andra märken eller logotyper för att symbolisera AM Systems varumärke.

Visuell design


Designa din hemsida så att den är unik i fråga om logotyp och varumärke. Kopiera eller imitera inte utseende eller känsla från AM Systems hemsida eller applikationer eftersom det kan förvirra användarna.

Du får inte använda, visa upp, kopiera, efterlikna eller bädda in (inklusive metataggar eller annan dold text) AM Systems hemsida, applikationer, namn, varumärke, logotyp eller annan information eller delar av dessa. Du får inte heller använda, visa upp, kopiera eller efterlikna någon form av design eller layout som finns på vår hemsida eller i våra applikationer.


Att namnge AM System

 • Du har tillåtelse att uppge att ni använder AM System eller att ni utbildar i AM System men använd inte AM Systems varumärke som en del av ditt företag, applikation, produkt eller tjänst eller som en del i en logotyp som du skapar.
 • Registrera inte en domän som innehåller “AM System” (inklusive felstavningar, transkriptioner eller andra variationer) om det kan få människor att tro att AM System representerar eller tillhandahåller något som erbjuds på domänen.
 • Ansök inte om att få registrera ett varumärke vars namn inkluderar AM System, logotypen, transkriptioner eller andra liknande varianter av dessa.

Merchandise och handelsvaror


Du får inte använda AM Systems varumärke på handelsvaror om du inte har fått ett i förväg inhämtat skriftligt samtycke till sådan användning. Det innebär ett förbud mot att använda AM Systems namn, logotyp eller andra liknande förväxlingsbara märken på några produkter. Det inkluderar också t.ex. broschyrer och annat informationsmaterial. I vissa specifika fall kan AM System ge tillstånd till att använda t.ex. vår logotyp. Kontakta AM System på info@amsystem.com för att be om tillstånd att använda AM Systems märken.

Din data, ditt val

AM System sparar ingen data om hur du navigerar på vår webbplats. Vi behöver dock spara cookies för att vissa sidor ska fungera. Datan är alltid anonym, och vi sparar så lite vi kan.

Jag förstår
Mer information