Leverantörsportal för tillverkande bilindustrin

Leverantörsportalen är en gemensam plattform för samarbete och styrning av dina leverantörer. Här hanteras allt från leverantörsbedömningar till kvalitetssäkring av produkter och tjänster.

Möt branschens tuffa krav

 • Möt standardkraven IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001

 • Möt kundens branschspecifika krav

 • Automatisera hanteringen & minska administrationen

Bjud in dina leverantörer och kollegor

Leverantörsportalen är byggd för att hjälpa dig inom tillverkande bilindustri att kvalitetssäkra i en bransch där kunderna ställer högra krav och där ingenting får bli fel. För att göra arbetet enkelt och effektivt har vi byggt upp en leverantörsportal där du kan bjuda in medarbetare och leverantörer. Se till att alla får ta del av det som berör just dem, så som leverantörsbedömningar, produktgodkännanden, avvikelsehantering och uppföljningar.

Det här kan du göra i Leverantörsportalen

 • I ärendeformuläret för leverantörsbedömning fångar du på ett enkelt och effektivt sätt alla delar som ingår i att utvärdera och bedöma en leverantör, allt från frågeformulär och certifikatstatus till revisionsrapportering och åtgärder.
 • De senaste utgåvorna av kvalitets- och miljöstandarderna fokuserar på företagens förmåga att identifiera och motverka risker, inte minst i leverantörskedjan. Ett ärendeformulär för riskbedömning skapar ett proaktivt angreppsätt samtidigt som det gör arbetet effektivt och standardiserat.
 • 8D-rapporten möter branchens tuffa krav för avvikelsehantering. Du slipper onödig administration och osäkerhet kring vad som har hänt. Statusen på ärendet och förväntningarna på leverantören blir tydligt för alla.
 • Produkt- och processgodkännande är en omfattande och krävande process. Ett ärendeflöde med alla delar i en PPAP förenklar och effektiviserar det här arbetet. Olika funktioner kopplas in i berörda sektioner och det råder ingen tvekan om en produkts aktuella status.
 • Statistik och resultatuppföljning är viktigt för att prioritera rätt och hitta fokusområden. Det här kan du göra direkt i systemet då grunddatan finns i de registrerade ärendena.
 • När något i processen eller produkten avviker från det formella godkännandet behöver leverantören få ett kundgodkännande för en fortsatt leverans. Genom ett standardiserat ärendeformulär för avvikelsegodkännande kan leverantören enkelt registrera sin begäran och kunden snabbt utvärdera och lämna ett formellt beslut.
 • Att hantera leverantörsavtalen i en och samma plattform ger dig bättre kontroll och transparens.
 • Genom en styrd och enkel arbetsmetod för att fånga och arbeta vidare med förbättringsförslag skapar du förutsättningar att lyckas med ständiga förbättringar och få uppleva dess vinster.
 • För att leverantörerna hela tiden ska kunna förbättra och optimera sina processer krävs ett säkert och smidigt ändringsförfarande. Genom ett standardiserat ärendeformulär för ändringsbegäran kan leverantören enkelt registrera, planera och initiera en önskad ändring. Kunden behandlar därefter begäran och återkopplar direkt i det registrerade ärendet. Status och spårbarhet blir tillgängligt för alla som berörs.
Victoria Abrahamsson är Kundutvecklare på AM och har utifrån sina 13 års erfarenhet inom tillverkande bilindustri byggt upp den portal som vi idag erbjuder.

Börja litet och väx vid behov

Vi erbjuder en skalbar lösning där ni enkelt adderar licenser vid behov.

Liten
2 705 sek/mån

• 10 Användare
• Introduktionsutbildning ingår
• Dokumentmallar
• Ärendemallar

Priser anges alltid ex moms Boka Webdemo

Mellan
4 436 sek/mån

• 25 Användare
• Två utbildningstillfällen
• Dokumentmallar
• Ärendemallar

Priser anges alltid ex moms Boka Webdemo

Stor
6 116 sek/mån

• 50 Användare
• Tre utbildningstillfällen
• Dokumentmallar
• Ärendemallar

Priser anges alltid ex moms Boka Webdemo

Din data, ditt val

AM System sparar ingen data om hur du navigerar på vår webbplats. Vi behöver dock spara cookies för att vissa sidor ska fungera. Datan är alltid anonym, och vi sparar så lite vi kan.

Jag förstår
Mer information