APQP – din väg till genomtänkta produkter

Du som redan känner till APQP-metodiken lockas kanske av att kunna styra undan från problem redan innan de uppstår. Du kanske gillar tanken på att få intervjua era kunder, eller så är du kanske typen som har mottot “testning framför allt”. Oavsett vilket kan du ta hjälp av AM Systems program för att strukturera arbetet och dela ut uppgifter till kollegor. Självklart molnbaserat och tillgängligt överallt.

Tänk vad skönt om ni visste hur en ny produkt skulle tas emot redan innan ni släppte den! Kristallkulor är det ont om nuförtiden, men ni kan ta till den näst bästa metoden: fråga de som vet. När kunder, tillverkare och andra inblandade har sagt sitt om en prototyp har ni en mycket bättre bild av vilket gensvar den färdiga produkten skulle kunna få. APQP-metodiken hjälper er att ta arbetet framåt steg för steg.

APQP – produktutveckling med eftertanke

APQP, Advanced Product Quality Planning, betyder ungefär “i förväg planerad kvalitetssäkring”. Det är en metodik för produktutveckling inom industrin, som föddes i bilindustrin men numera används inom flera andra områden. En av de stora fördelarna med APQP är att du har chansen att fånga upp eventuella problem med produkten innan du går ut i fullskalig produktion.

Du har fördel även efter produktlanseringen av att redan ha etablerat kanaler till alla som berörs: kunder, medarbetare, återförsäljare och leverantörer. När kommunikationslinan har öppnats redan under utvecklingsprocessen är tröskeln lägre för dem att höra av sig om det skulle uppstå något problem senare – du får höra om det tidigare och kan åtgärda det snabbare, innan det har kostat alltför mycket pengar och förtroende.

Många som börjar jobba med APQP får problem med antingen att få folk att arbeta ihop tvärfunktionellt eller att hålla ordning på all dokumentation (eller både och). Den organisatoriska delen är inte vårt expertområde, men ordning och reda i dokumentationen är det.

Arbeta enligt APQP med AM System

Med AM Systems program Ärende och Dokument håller ni koll på allt som har med APQP att göra.

I Ärende kan ni till exempel sköta felrapporteringar och åtgärder, ha kontrollplaner och göra arbetsmallar för hur ni tar fram en ny produkt.

I Dokument samlar ni policyer, avtal, instruktioner, beskrivningar och alla andra dokument.

Programmen är molnbaserade, så att alla inblandade alltid ska komma åt informationen de behöver. Verkstadsgolv, styrelserum eller tågkupé – har du internet har du informationen. Inga papper som ska skickas hit och dit, sättas in i pärmar eller letas fram.

Du kan också samla synpunkter från externa aktörer direkt i Ärende. Ge utvalda leverantörer, återförsäljare och slutkunder ett inlogg till programmet, så kan de skicka sina tankar direkt in i ditt system. Naturligtvis väljer du vad du vill ge dem tillgång till – kunder ska kanske enbart kunna skicka in synpunkter, men vill du t.ex. visa upp ett förslag till en ny monteringsbeskrivning för dina återförsäljare så kan du ge dem behörighet att se det dokumentet.

Arbeta med APQP – hur?

APQP består av fem olika faser. Oftast är det ett behov som kunderna uttrycker som sätter igång processen. När de signalerar att en av era produkter behöver uppdateras (eller att ni kanske behöver utveckla en helt ny produkt) är det upp till er att börja jobba för att möta det behovet.

Sektion 1: Planera och definiera

Ni gör marknadsundersökningar för att höra vad kunderna tycker och vad de vill ha. Ni vänder er också inåt för att samla ihop era egna erfarenheter. Resultatet av det här steget blir till exempel en första specifikation av vad målet med processen är och av vad produkten ska bli. Dessutom börjar ni planera för vilka resurser och processer som behövs i produktionen.

Sektion 2: Produktdesign och produktutveckling

Syftet med den här sektionen är att komma fram till en ny produktdesign. I arbetet ingår till exempel att göra prototyper och testa designen, skriva materialspecifikationer, fundera över om ni behöver någon ny utrustning och analysera risker.

Sektion 3: Utveckla tillverkningsprocessen

Ni utforskar vilka metoder och processer som ni kan använda er av för att tillverka produkten på ett effektivt sätt. Ni tar hänsyn till exempelvis kostnader, förväntade volymer och kvalitetskrav för att avgöra vad som är rätt i tillverkningen av just den här produkten.

Sektion 4: Validera processen och produkten

Ni testar tillverkningsprocessen för att se att den fungerar som det är tänkt och testar också att produkten blir som ni har tänkt er. Om ni behöver göra några justeringar så gör ni dem innan ni fortsätter till nästa sektion.

Sektion 5: Lansering, utvärdering och korrigeringar

Ni lanserar den nya eller förbättrade produkten, men det är viktigt att ni inte känner er färdiga än. Återigen lyssnar ni på kunderna. Vad säger de om produkten? Ni utvärderar också internt för att se om ni kan förbättra tillverkningen ytterligare, kanske genom att minska någon väntetid eller åstadkomma jämnare kvalitet.

Prova AM System

Involvera fler i kvalitetsarbetet med AM Systems plattform för ledningssystem. Du provar vår tjänst gratis i 30 dagar.

Prova AM System 30 dagar

Din data, ditt val

AM System sparar ingen data om hur du navigerar på vår webbplats. Vi behöver dock spara cookies för att vissa sidor ska fungera. Datan är alltid anonym, och vi sparar så lite vi kan.

Jag förstår
Mer information