Skapa arbetsorder i AM System

När en ny arbetsuppgift behöver utföras, till exempel i samband med en felanmälan, ska det vara enkelt att skapa arbetsordrar och delegera dem till rätt person i organisationen. I vårt molnbaserade program Underhåll kan du enkelt skapa arbetsordrar direkt kopplade mot objektet. Du fyller i vilken prioritering ett arbete ska ha, vem som ska utföra arbetet och väljer datum för när det ska göras. Enkelt och smidigt.

Att notera gällande artikeln

Här beskrivs AM Systems molntjänst Underhåll. Innehållet i artikeln är även gällande för vårt nya underhållsprogram AM Service. En helt ny molntjänst för underhåll som svarar upp mot framtidens krav. Tjänsten är sprungen ur AM Systems molntjänst för underhåll, som har ett långt och gott rykte i Sveriges underhållsbransch. AM Service lanserades 2020 och där fortsätter utvecklingen av marknadens bästa och mest användarvänliga underhållssystem. AM Service ägs av AM Group AB, som också äger AM System.

Det ska vara enkelt att delegera uppgifter, tycker vi. Om allting är tydligt redan från början går processen betydligt smidigare både för dig som ska delegera och för den som ska utföra uppgiften och rapportera tillbaka. Med ett digitalt system för att skapa och delegera arbetsordrar slipper du tänka på om du skrivit ned eller talat om allt som medarbetaren behöver veta. Istället fyller du enkelt i information i alla förberedda fält och låter sedan nästa person ta vid, utan att behöva oroa dig för om du glömt något. Dessutom kan du lagra informationen i molnet om du registrerar en digital arbetsorder, så att informationen alltid finns tillgänglig, sparad och i senaste version.

Enkelt arbetsordersystem med AM System

Med hjälp av AM System skapar du ett tydligt och välfungerande arbetsordersystem. Eftersom allting sker digitalt är det alltid lätt att komma åt våra program, antingen direkt via mobil eller surfplatta, eller på dator. Planera förebyggande underhåll med återkommande intervall och kombinera det med att skicka ut enstaka arbetsordrar för avhjälpande underhåll. Du avgör själv till vilka du skickar ordern och vad de behöver veta för att kunna göra jobbet. I programmet ingår en smidig sökfunktion som hjälper dig leta rätt på specifika arbetsordrar eller objekt.

Underhåll – program för arbetsorder

Programmet Underhåll hjälper dig att skapa arbetsordrarna och delegera dem till rätt personer i organisationen. Oavsett om arbetsordern gäller en maskin, ett fordon, en fastighet eller en avdelning kan du använda Underhåll för att se till att rätt sak blir gjord i rätt tid med förebyggande, avhjälpande och akuta underhåll. Du registrerar era objekt när ni börjar använda programmet, och planerar in underhållen mot dessa objekt så att informationen sedan finns där när det är dags att utföra jobbet. Du kan också koppla ihop maskinerna, fastigheterna eller vad det än är med sina rätta tillbehör, så att det inte behöver uppstå onödig förvirring kring sådant. Kanske handlar det om en maskin som behöver ny olja med jämna mellanrum – då registrerar du enkelt vilken olja som ska användas som ett tillbehör till objektet så att informationen finns där när någon ska fylla på olja vid ett underhåll. Detsamma gäller förstås om det är ett förråd som ska städas, ytor som ska rengöras eller brandsäkerheten kontrolleras.

Så skapar du en arbetsorder i Underhåll

Processen med att skicka en arbetsorder i Underhåll är enkel. Du eller någon annan skapar ordern i programmet från mobilen, surfplatta eller dator och fyller i den information som behövs. Ladda upp en fil med instruktioner, skriv en kommentar eller komplettera med andra uppgifter och välj sedan den grupp som är lämplig mottagare för arbetsordern. När du registrerar arbetsordern väljer du ett datum för när du vill att arbetet ska vara utfört, men eftersom verkligheten ibland kommer i vägen kan du också skapa en deadline med ett absolut sista datum för att utföra arbetet. På så sätt kan du ge lite utrymme för oväntade förseningar, samtidigt som arbetet ändå utförs innan det är alldeles för sent. Nya underhållsarbeten hamnar under ”Mina underhåll” hos mottagarna, så att de snabbt och enkelt kan se vad de har på sitt bord.

När du skapar en arbetsorder kan du också välja om du vill koppla en påminnelse mot det datum underhållet ska utföras. Du kan välja om påminnelsen ska skickas ut före, samma dag, eller efter det datum du planerat in att underhållet ska utföras. Helt enkelt en liten extra hjälp för minnet. Skulle ett arbete ändå inte vara klart i tid hamnar det under rubriken ”Försenade underhåll”.

Arbetsorder

Se statistik över dina arbetsordrar

Eftersom all information lagras i ett obegränsat utrymme i molnet finns historiken för alla olika objekt alltid tillgänglig och på så sätt kan du alltid få fram statistik över arbeten. Kanske är det en maskin som har många akuta arbetsordrar kopplat till sig, så att ni behöver göra något åt det för att undvika onödiga kostnader – öka intervallen för förebyggande underhåll, köpa nya reservdelar eller till och med byta ut maskinen helt?

Intresserad?

Samla processer, dokumentation och ärenden i AM System. En effektiv plattform för hela ledningssystemet.

Jag vill veta mer

Din data, ditt val

AM System sparar ingen data om hur du navigerar på vår webbplats. Vi behöver dock spara cookies för att vissa sidor ska fungera. Datan är alltid anonym, och vi sparar så lite vi kan.

Jag förstår
Mer information