Avhjälpande underhåll – när något gått fel

För att undvika driftstopp och andra störande moment är det förstås bra att ha ett förebyggande underhållsarbete, men ibland räcker det inte. I AM Systems molnbaserade program Underhåll kan du snabbt göra felanmälan och skapa arbetsordrar för att utföra avhjälpande underhåll, utan onödig fördröjning. Du tilldelar arbetsordrarna till de som ska utföra underhållsarbetet och du ställer själv in datum och tid för när arbetet ska vara färdigt.

Att notera gällande artikeln

Här beskrivs AM Systems molntjänst Underhåll. Innehållet i artikeln är även gällande för vårt nya underhållsprogram AM Service. En helt ny molntjänst för underhåll som svarar upp mot framtidens krav. Tjänsten är sprungen ur AM Systems molntjänst för underhåll, som har ett långt och gott rykte i Sveriges underhållsbransch. AM Service lanserades 2020 och där fortsätter utvecklingen av marknadens bästa och mest användarvänliga underhållssystem. AM Service ägs av AM Group AB, som också äger AM System.

Det allra bästa är förstås att ha tydliga rutiner för det vardagliga, förebyggande underhållsarbetet. Ett bra förebyggande arbete minskar ju risken för att du ska behöva sätta in akuta avhjälpande åtgärder, men det kan förstås dyka upp oförutsedda problem hur förberedd du än är.  Då är det skönt att ha bra rutiner för hur du och dina kollegor ska åtgärda problemen så fort som möjligt för att slippa de efterföljande problemen (och kostnaderna) som kan uppstå vid till exempel ett driftsstopp.

Digitalt avhjälpande underhåll – lättillgängligt i mobilen

Med en digital lösning för att hantera akuta underhållsarbeten går det fort att tilldela uppgifter till rätt personer i organisationen, som kan lösa problemet snabbt. Att planera det avhjälpande underhållet digitalt gör dessutom att det spelar mindre roll var dina kollegor och medarbetare befinner sig för tillfället – de kan få tillgång till de digitala rutinerna, dokumenten och arbetsordrarna direkt i mobilen eller på surfplatta. Personen som får ett underhållsarbete tilldelat till sig kan enkelt ha med sig rapporten i fickan, och slipper ta omvägen förbi ett kontor för att leta efter rätt papper, kopiera upp det eller hitta en fungerande penna.

AM System hjälper dig med avhjälpande underhåll

Med AM System kan du och dina kollegor enkelt få en överblick över vem som ska göra vad när det gäller underhållsarbete. Det molnbaserade programmet Underhåll fungerar bra för alla typer av underhållsarbeten, både avhjälpande och förebyggande. Registrera ett nytt uppdrag, välj prioriteringsnivå och välj datum för när arbetet senast ska vara utfört.

Programmet Underhåll är anpassat för att alltid kunna vara tillgängligt för dig – det är helt digitalt, så att du slipper leta fram papper och penna. Anteckna direkt i programmet vad som gått fel när du upptäcker ett fel, välj vilken användargrupp du vill skicka underhållsarbetet till och tryck på spara. När du gjort det hamnar det nya underhållsarbetet automatiskt under ”Mina underhåll” hos de användare du valde, vilket gör att de personerna har alla sina underhåll samlade på ett ställe och kan få en tydlig överblick över kommande arbete. Du kan också göra inställningar för att skicka påminnelser, till exempel en dag innan ett underhåll ska vara färdigt. Då får de berörda användarna en avisering i programmet och risken minskar att underhållet glöms bort.

Utför underhållsarbetet snabbare med Underhåll

I Underhåll kan du välja vilka objekt som hör ihop med vilka tillbehör eller instruktioner. När du registrerar till exempel en maskin kan du koppla ihop den med instruktioner, reservdelar och annan information som kan vara bra att ha. När någon sedan ska göra ett underhållsarbete på maskinen ser den personen allting som kan behövas för att utföra jobbet på rätt sätt. Det gör att ni sparar mycket tid när personen i fråga kan börja jobba direkt istället för att behöva hitta rätt instruktioner i någon pärm eller leta upp rätt person att fråga.

När det handlar om akuta underhållsarbeten som inte kan vänta tjänar du mycket värdefull tid på att ha ett tydligt underhållssystem. Du eller någon annan kan se över jobbet på en gång, lösa problemet och sedan rapportera i programmet i lugn och ro. Underhåll finns tillgängligt både på mobil, surfplatta och dator, så det spelar ingen roll om du befinner dig på ett kontor, på golvet eller någon helt annanstans när du fyller i informationen om arbetet. Allting sparas direkt och lagras i molnet för att du ska kunna vara säker på att ingenting går förlorat.

Samla statistik om underhållsarbeten med historik

När ett avhjälpande underhåll är avslutat sparas det i programmets historik. Under historikfliken på varje objekt sparas alla arbeten som ni utfört tidigare, vilket gör det smidigt för dig att få en överblick över vilka underhållsarbeten som är vanligast. Eftersom alla arbeten är direkt sammankopplade med det objekt som behövde underhållet kan du också se om ett särskilt objekt ofta behöver avhjälpande underhåll, vilket gör att du sedan kan avgöra om maskinen kanske behöver rengöras med tätare intervall, få nya reservdelar eller rent av bytas ut.

Statistiken gör också att du kan se hur mycket tid och pengar som går åt till varje underhållsarbete. När någon har utfört ett arbete och timrapporterat det i programmet sparas den informationen, så att du sedan kan se hur mycket tid som gått åt till olika arbeten. Datan om tid och kostnader kan dessutom exporteras till grafer och tabeller som du kan använda till exempel vid presentationer och på möten.

Intresserad?

Samla processer, dokumentation och ärenden i AM System. En effektiv plattform för hela ledningssystemet.

Jag vill veta mer

Din data, ditt val

AM System sparar ingen data om hur du navigerar på vår webbplats. Vi behöver dock spara cookies för att vissa sidor ska fungera. Datan är alltid anonym, och vi sparar så lite vi kan.

Jag förstår
Mer information