Felanmälan går snabbt och enkelt med AM System

Det är aldrig roligt när något inte fungerar som det ska. Tyvärr händer det ändå ibland, och när det är dags att göra en felanmälan på till exempel en maskin är det viktigt att det går enkelt och smidigt att lösa problemet. Med AM System går felanmälan snabbt att göra och kan skickas direkt till rätt person som kan åtgärda problemet.

Att notera gällande artikeln

Här beskrivs AM Systems molntjänst Underhåll. Innehållet i artikeln är även gällande för vårt nya underhållsprogram AM Service. En helt ny molntjänst för underhåll som svarar upp mot framtidens krav. Tjänsten är sprungen ur AM Systems molntjänst för underhåll, som har ett långt och gott rykte i Sveriges underhållsbransch. AM Service lanserades 2020 och där fortsätter utvecklingen av marknadens bästa och mest användarvänliga underhållssystem. AM Service ägs av AM Group AB, som också äger AM System.

Felrapport – därför är den viktig

Om det är krångligt att göra en felrapport är risken stor att det inte alltid blir av. Det kan handla om allt från att rätt person inte har åtkomst till rätt dokument eller att det är svårt att veta vad som ska stå i rapporten, till att inte veta till vem rapporten ska skickas vidare. Alla de här tillfällena försvårar för den som faktiskt måste fylla i rapporten, vilket kan göra att personen i fråga helt enkelt inte kan eller vill rapportera fel och problem. Det kan i sin tur leda till en del otrevliga konsekvenser om man har otur, som förseningar i arbetet eller arbetsplatsolyckor.

All nödvändig information ska finnas med i en felrapport, men det är också bra om informationen i rapporten är tydligt strukturerad. Ett tydligt och effektivt sätt att rapportera fel är att använda en mall där anmälaren fyller i färdiga fält med information om vad som är fel.

Vilken information som är relevant varierar mellan branscher, men några typiska fält kan vara:

  • Datum när felet upptäcktes och rapporterades
  • Vad själva felet består av
  • Artikelnummer, namn på maskinen eller annan identifierande information
  • Namn på anmälaren

Digitala felrapporter är alltid tillgängliga

Papper som ska skickas mellan olika personer riskerar alltid att försvinna på vägen. Någon kontrollerar inte sitt fack på en vecka, spiller kaffe på felrapporten eller råkar slänga rapporten tillsammans med veckans skräppost. För att du eller en kollega ska kunna åtgärda ett problem måste förstås felanmälan först och främst nå fram, vilket gör det problematiskt om rapporten försvinner på vägen på det här sättet. Genom att ni skapar digitala rapporter istället för att göra dem på papper finns de alltid tillgängliga för både den som skapat dem och för den som tar emot dem. De försvinner inte på vägen, går att skicka igen om det behövs och kan ändras i efterhand om något blivit fel.

Ytterligare en fördel med digitala felrapporteringar är att de går att skicka direkt till den som ska åtgärda problemet. Så fort en felanmälan har rapporterats är det bra om den skickas till den som ansvarar för just det området, så att någon kan ta ett beslut om vad nästa steg är. Kan ni lösa problemet själva, och i så fall hur? Eller behöver ni ta hjälp av någon annan, och i så fall vem? Risken för att rapporten ska bli liggandes och glömmas bort minskar om det är lätt att ge rätt person ansvar för att lösa problemet. Mindre trassel längs vägen betyder sparad tid och energi, som ni istället kan lägga på det som faktiskt är viktigt: att hålla igång verksamheten.

Felrapportering utan krångel med AM System

Med ett molnbaserat system för att hantera felrapporteringar är det lätt att både skapa och komma åt felrapporter. AM Systems molnbaserade ledningssystem hjälper sina användare genom att göra det möjligt att skicka rapporter mellan rätt personer, utan risk för att något ska falla mellan stolarna. Det går att skapa felrapporter från mobiltelefon, dator och surfplatta, vilket innebär att ingen måste ta sig till ett kontor, skriva ut ett papper och fylla i för hand, utan allt kan göras direkt via molntjänsten. Personer som befinner sig i olika rum på kontoret, olika avdelningar i samma hus eller till och med i olika delar av landet kan enkelt dela uppdrag mellan sig.

När ett problem eller fel uppstår är processen för att åtgärda det i AM Systems program enkel, tydlig och smart. En felrapporteringsprocess börjar oftast med att någon upptäcker att någonting i verksamheten inte fungerar som det ska. Med hjälp av AM Systems program Underhåll kan den personen skapa en felrapport och skicka till en ansvarig person eller grupp som kan bestämma hur problemet ska åtgärdas. Det går dessutom att skapa en arbetsorder direkt från en felanmälan, så att den ansvariga personen eller gruppen kan delegera arbetet till den som är bäst lämpad för uppgiften. När någon får ett nytt uppdrag att utföra får den personen alltid en avisering både i programmet och på mejl, allt för att det inte ska gå att missa ett uppdrag.

Genom sökfunktionen i vår molntjänst kan du söka fram tidigare felrapporteringar och enkelt komma åt dem ifall du skulle behöva. Du kan till exempel använda rapporterna till att sammanställa statistik i form av grafer och tabeller.

Felanmälan

Intresserad?

Samla processer, dokumentation och ärenden i AM System. En effektiv plattform för hela ledningssystemet.

Jag vill veta mer

Din data, ditt val

AM System sparar ingen data om hur du navigerar på vår webbplats. Vi behöver dock spara cookies för att vissa sidor ska fungera. Datan är alltid anonym, och vi sparar så lite vi kan.

Jag förstår
Mer information