Digitalt food safety management system – för din och konsumentens skull

Den stora fördelen med ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet (food safety management system, FSMS) är att ni får kontroll på ert kvalitetsarbete. Arbetar ni dessutom efter någon standard får ni bra vägledning i vilka bitar ni ska täcka in och hur ni kan jobba systematiskt med dem. Med AM Systems program Ärende och Dokument kan ni lätt samarbeta längs hela produktionskedjan även om ni är på olika orter.

Ett ledningssystem går absolut att ha på papper – ett ledningssystem är helt enkelt era samlade riktlinjer, policyer, rutiner m.m. som ni använder för att styra ert dagliga arbete. Men vi på AM System gillar enkelhet och har i stället byggt molnbaserade program för ledningssystem.

Vilka är fördelarna med ett digitalt ledningssystem för livsmedelssäkerhet?
Väljer ni att samla ledningssystemet digitalt på det här sättet slipper ni både skrymmande pärmar och svårlästa handstilar. Det är lätt att spara säkerhetskopior utan att behöva inrätta ett extra arkivrum och dessutom blir allt innehåll sökbart – ovärderligt när det ska gå fort. Eftersom våra program är molnbaserade kan alla medarbetare fylla i eller kolla uppgifter utan att ens behöva vara i närheten av pärmhyllan.

Livsmedelssäkerhet med AM System

AM Systems molnbaserade program Ärende och Dokument hjälper er med ert food safety management system (FSMS). Som det hörs på namnet är Dokument till för att lagra alla era dokument: policyer, riktlinjer, beskrivningar m.m. Programmet Ärende tar hand om alla era arbetsflöden, till exempel förbättringsprojekt och kontroller. Välj en mall från vårt mallbibliotek så är ni igång direkt, eller gör era egna mallar med drag-and-drop-teknik.

Det här är några av fördelarna med AM Systems program:

 • Fungerar lika bra på dator som mobil och surfplatta
 • Enkelt att lagra journaler och andra uppgifter under lång tid
 • Automatisk versionshantering
 • Möjlighet att ställa in automatiska påminnelser
 • Sammanställ statistik automatiskt
 • Allt sparas säkert i molnet
 • Samarbeta i realtid med dina kollegor
 • Inbyggd funktion för läskvittens och signering
 • Grundläggande om livsmedelssäkerhet
 • Ni måste alltid kunna visa för myndigheterna hur ni arbetar med livsmedelssäkerhet. Då är ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet – eller ett food safety management system (FSMS) – skönt att ha. Extra skönt är det att ha det digitalt och molnbaserat; då är det lätt att söka fram uppgifter när som helst, var som helst.

Regler om livsmedelssäkerhet

Reglerna som styr hur ni ska arbeta med livsmedelssäkerhet kommer från flera olika håll:

 • Beslut, direktiv och förordningar från EU.
 • Lagar och förordningar i Svensk författningssamling (livsmedelslagen och livsmedelsförordningen är två exempel).
 • Livsmedelsverkets föreskrifter.

Några gemensamma principer för alla som arbetar med livsmedelssäkerhet

Det finns inga lagkrav om att ni ska göra era egenkontroller på något särskilt sätt. Det är resultatet som det finns lagstiftning om: ni ansvarar för att era livsmedel är säkra att konsumera. Många branscher har egna riktlinjer som ni kan ta hjälp av.

Att hålla bra hygien är dock alltid en grundförutsättning. EG-förordningen om Livsmedelshygien (nr 852/2004) bestämmer att ni ska jobba enligt HACCP-principerna för att hålla hygienen. Principerna bestämmer inte hur ni ska vidta åtgärder för att se till att livsmedlen ni producerar är säkra, bara att ni ska göra det. Till exempel står det i principerna att ni ska identifiera faror, men det står inget om hur ni ska göra det eller hur ni ska dokumentera eller åtgärda dem. Det är för att livsmedelsproducenter av olika storlekar ska kunna arbeta med principerna på ett sätt som är rimligt i deras egen verksamhet.

Det finns en del obligatoriska och konkreta regler, till exempel att toaletter inte får finnas i direkt anslutning till lokaler där ni hanterar livsmedel och att ni inte får förvara rengöringsmedel tillsammans med livsmedel.

Spårbarhet genom hela kedjan är också viktigt, utifall ni måste dra tillbaka ett visst parti.

Certifiering inom livsmedelssäkerhet: FSSC 22000

FSSC 22000 är ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet som är godkänt av GFSI (Global Food Safety Initiative). Det bygger på ISO 22000 men har en mer specifik tillämpning (gäller för jordbruk, känsliga animaliska produkter, livsmedelsbearbetning, foderproduktion, livsmedelsingredienser och tillverkning av förpackningsmaterial).

För en del organisationer är det en fördel att certifiera sig mot FSSC 22000 i stället för ISO 22000, just eftersom FSSC 22000 är godkänd av GFSI. Vilket som passar bäst beror på vilka krav leverantörer och kunder ställer.

Certifiering inom livsmedelssäkerhet: ISO 22000
ISO 22000 är en internationell standard för livsmedelssäkerhet. Den gäller alla i hela livsmedelskedjan: foder- och primärproducenter*, tillverkare av ingredienser och färdiga livsmedel, detaljhandeln och cateringföretag.

Som för alla andra ISO-standarder är ledarskapet, medarbetarengagemanget och kundfokuset viktiga grundförutsättningar. Alla beslut ska vara inriktade på förbättring och vara evidensbaserade. Organisationer som följer standarden säkerställer spårbarhet både framåt och bakåt i livsmedelskedjan. HACCP är en viktig del av standarden, liksom PGSA.

*En primärproducent är någon som gör något av följande:

 • odlar eller skördar saker från jorden
 • samlar t.ex. bär och svampar från naturen
 • jagar eller fiskar
 • jobbar med mjölk- eller äggproduktion
 • föder upp livsmedelsproducerande djur

PGSA – planera, gör, studera, agera (PDCA/PDSA)

PGSA-modellen kallas också Demingcykeln. På engelska kallas den PDCA (plan, do, check, act/adjust) eller PDSA (plan, do, study, act). Det är en modell med fyra faser som går ut på att göra ständiga, små förbättringar. PGSA-modellen används ofta inom lean.

Planera

 • Utvärdera en process för att hitta möjligheter till förbättringar.
 • Kom på förslag på hur ni kan lösa problemet.

Göra

 • Testa att införa lösningen.
 • Samla in data som hjälper er att utvärdera lösningens effekt.

Studera

 • Sammanställ datan från Göra-steget och utvärdera den.
 • Om lösningen gav en förbättring kan du fortsätta till Agera.
 • Om inte behöver du gå tillbaka till Planera och komma på nya lösningar.

Agera

 • Inför lösningen som standard.
 • Gå tillbaka till Planera igen för att göra nästa lilla förbättring av processen.

Prova AM System

Involvera fler i kvalitetsarbetet med AM Systems plattform för ledningssystem. Du provar vår tjänst gratis i 30 dagar.

Prova AM System 30 dagar

Din data, ditt val

AM System sparar ingen data om hur du navigerar på vår webbplats. Vi behöver dock spara cookies för att vissa sidor ska fungera. Datan är alltid anonym, och vi sparar så lite vi kan.

Jag förstår
Mer information