Digital maskindagbok med AM System

Maskindagboken är en viktig del av vardagen på ett fartyg och den ska vara smidig att hantera. Med en digital maskindagbok är det enkelt att komma ihåg att utföra rätt underhållsarbete vid rätt tid, samtidigt som det blir enklare att sammanställa information till Transportstyrelsen. I Underhåll, AM Systems molntjänst för underhållsarbete, kan du enkelt bygga en egen maskindagbok som är anpassad efter din organisation. Registrera, utför och följ upp underhållsarbeten direkt i programmet och känn dig trygg med att ditt fartyg är i toppskick.

Registrera fartyg i digital maskindagbok

AM Systems tjänst Underhåll är anpassat för underhållsarbete av alla slag och gör det lätt för dig att börja föra digital maskindagbok. I Underhåll kan du registrera dina fartyg, motorer och andra maskiner eller objekt och samla all information som är kopplad till varje sak, så att underhållsarbetet blir lättare att strukturera. Du kan få påminnelser i intervaller när det är dags att till exempel byta olja eller rengöra en maskin, vilket gör att du inte glömmer bort viktigt underhåll. Påminnelserna skickas både på mejl och som en avisering i programmet för att minimera risken att något faller mellan stolarna. Programmet är helt anpassningsbart efter just dina behov, så du registrerar precis det du behöver, varken mer eller mindre.

Om ni är flera som arbetar på fartyget kan du välja att tilldela arbetsuppgifterna till den som är bäst lämpad att utföra jobbet, och när den personen rapporterar att arbetsuppgiften är utförd ser du det direkt i programmet. Du kan också välja vem som ska ha behörighet att göra vad i programmet – ska bara du kunna registrera underhållsarbeten och tilldela uppgifter, eller ska övriga i besättningen också kunna göra det? Fler än en person kan använda samma användare, vilket gör att du inte måste registrera nya användare om någon bara ska utföra ett mindre uppdrag.

Sammanställ statistik från maskindagboken

Programmet kan också sammanställa statistik åt dig från tidigare underhållsarbeten, så att du enkelt kan få en överblick över exempelvis hur ofta du gör något. Allt det här underlättar för dig när det är dags för den årliga rapporteringen till Transportstyrelsen och gör att du kan ägna mindre tid åt administrativt arbete och samtidigt vara säker på att du har gjort allt som lagen kräver.

Maskindagbok

Digital maskindagbok hjälper dig möta Transportstyrelsens nya krav

De nya kraven som Transportstyrelsen börjar ställa på redare under år 2017, 2018 och 2019 är funktionsbaserade, vilket innebär att de ger riktlinjer för vilka krav du ska uppnå men det är upp till dig hur du går tillväga. Några av dessa krav innebär till exempel att du ska utföra noggranna egenkontroller och rapportera dessa till Transportstyrelsen en gång per år, och att Transportstyrelsen kan komma på anmälda eller oanmälda besök för att kontrollera ditt fartyg och dess säkerhet.

Med en digital maskindagbok slipper du många av de orosmoment som kommer med att föra dagboken på papper. Du behöver till exempel inte ha tillgång till penna, papper och kopiator eller komma ihåg att ta med dagboken när du går någonstans, och du blir påmind om arbeten som snart måste utföras. Med en digital tjänst för maskindagbok kan du dessutom spara alla dokument och all statistik utan att det tar onödig plats eller riskerar att bli förstört, och det är enkelt att rapportera arbetet till Transportstyrelsen.

Maskindagbok

Påverkas ditt fartyg av de nya reglerna?

Reglerna gäller för fartyg som är 5 meter eller längre, och som används helt eller delvis i yrkesmässig trafik. Dessutom gäller de för statsfartyg (det vill säga fartyg som ägs av svenska staten men som inte används i kommersiella syften, som exempelvis isbrytare) som är längre än 5 meter, och för fritidsfartyg som är längre än 24 meter.

Reglerna gäller från och med följande datum:

  • Fartyg som är nya, byggs om eller nyregistreras och som är 15 meter eller längre, eller transporterar fler än 12 passagerare: 1 juni 2017
  • Existerande fartyg som är 15 meter eller längre, eller transporterar fler än 12 passagerare: 1 april 2018.
  • Fartyg från 5 till 15 meter som transporterar högst 12 passagerare: senast 1 april 2019.

Vill du veta mer om hur du kan använda Underhåll för att sköta ditt underhållsarbete? På vår youtubekanal visar vi hur programmet fungerar och hur du till exempel registrerar objekt.

 

Prova AM System

Ta kontroll över ert systematiska arbetsmiljöarbete med AM Systems molntjänst Ärende. Du provar tjänsten gratis i 30 dagar.

Prova AM System 30 dagar

Din data, ditt val

AM System sparar ingen data om hur du navigerar på vår webbplats. Vi behöver dock spara cookies för att vissa sidor ska fungera. Datan är alltid anonym, och vi sparar så lite vi kan.

Jag förstår
Mer information