Generera nytt ärende utifrån ett befintligt

Vi har berikat Ärende med ytterligare en trigger, nämligen ”Registrera Nytt Ärende” utifrån ett befintligt. Detta innebär att en händelse i ett Ärende, per automatik kan starta ett nytt ärende.

Funktionen är en så kallad Addon som heter ”Nytt Ärende” och innebär att systemet automatiskt registrerar/triggar ett nytt ärende utifrån satta villkor. Nya ärenden kan således skapas automatiskt, utifrån ett befintligt. Ni väljer vad som ska trigga det nya ärendet och vilken data som automatiskt ska kopieras över. Ni väljer också om det nya ärendet ska skapas direkt i det aktuella ärendet, eller i ett annat formulär.

Denna funktion är endast tillgänglig i Ärende

Exempel

Ni startar ett Ärende och ett definierat villkor möts, då startas per automatik ett annat ärende. Lek med tanken att en avvikelserapport genomförs och att denna initierar eller involverar en arbetsmiljöfråga. Då kan ett annat ärende startas, direkt från det befintliga, så att till exempel ledningsgruppen kan administrera och hantera  detta parallellt.

Automatisk triggning av nytt ärende ger flera fördelar

• Skapa skräddarsydda kedjereaktioner
• Bättre samverkan
• Ökad automation
• Högre effektivitet

För mer inspiration, se nedan

Din data, ditt val

AM System sparar ingen data om hur du navigerar på vår webbplats. Vi behöver dock spara cookies för att vissa sidor ska fungera. Datan är alltid anonym, och vi sparar så lite vi kan.

Jag förstår
Mer information