Ökad flexibilitet i dokumentnummer

I AM System 6.0 blir det enklare att definiera dokumentnumrets innehåll. Det ger en bättre överblick på vilken typ eller tillhörighet de olika dokumenten har – vilket förenklar för användarna.

I tidigare versioner av AM Systems molntjänst Dokument var det möjligt att aktivera och ange en typkod som visades tillsammans med dokumentnumret. Denna funktion förändras och görs mer flexibel i AM System 6.0.

Nu är det möjligt att utöka identifieringen av dokument genom att lägga till valfritt extrafält och/eller förkortningen för den kategori dokumentet tillhör, före eller efter dokumentnumret. Vid uppgraderingen till 6.0 kommer existerande typkoder att sparas i form av extrafält, som kan väljas in till dokumentnumret.

Exempel

I version 5 hade administratören Alex aktiverat typkoder i Dokuments inställningar. En kategori innehöll dokument med arbetsinstruktioner som fått typkoden ”WI” som i working instructions. Ett av dokumenten hade därmed fått dokumentnummer WI100:1.

I version 6.0 förblir dokumentnumret detsamma och Alex kan låta typkoden ”WI” förbli ett extrafält som adderas individuellt på dokumentet vid publicering, eller addera ”WI” som en förkortning på kategorinivå. Då kommer alla publicerade dokument i kategorin automatiskt att få förkortningen ”WI”.

Din data, ditt val

AM System sparar ingen data om hur du navigerar på vår webbplats. Vi behöver dock spara cookies för att vissa sidor ska fungera. Datan är alltid anonym, och vi sparar så lite vi kan.

Jag förstår
Mer information