Systematiskt arbetsmiljöarbete med AM System

Skapa en förstklassig arbetsmiljö där dina medarbetare är en del av processen.

En plattform som klarar ert behov kring SAM och mycket mer

 • Möt lagkraven

 • Samarbeta och fördela arbetsuppgifter

 • Få tillgång till ett färdigt upplägg

Ett flexibelt ramverk med mallar och dokument

Du får en visuell utgångspunkt som är enkel att förstå och lätt att arbeta utifrån. Dessutom kan andra områden lyftas in över tid. Materialet justeras för att passa er verksamhet och revideras löpande för att förbli aktuellt.

Enkel rapportering och fördelning

 • Digitalisera rutiner och blanketter
 • Rapportera in sådant som förbättringsförslag skyddsronder och tillbud
 • Åtgärda, dokumentera och följ upp risker
 • Samla statistik över ärenden
 • Skapa checklistor för att dokumentera och påvisa att t.ex. skyddsronder genomförts enligt intervall
 • Få att-göra-listor för alla åtgärdsansvariga
 • Använd automatiska påminnelser

Samla policys och rutiner

 • Få automatiska påminnelser för revideringar
 • Ge alla eller utvalda medarbetare tillgång till viktiga dokument med hjälp av distributionsgrupper
 • Följ upp att rätt personer läser viktiga policys och rutiner med hjälp av statistikverktyget
Ellinor Boström
Kundutvecklare / SAM Skellefteå
ellinor@amsystem.com
+46 70 579 76 09
Ellinor Boström är Kundutvecklare på AM System och har byggt upp den portal som vi idag erbjuder.

Börja litet och väx vid behov

Vi erbjuder en skalbar lösning där ni enkelt adderar licenser vid behov.

Liten
2 705 sek/mån

• 10 Användare
• Introduktionsutbildning ingår
• Dokumentmallar
• Ärendemallar

Priser anges alltid ex moms Boka Demo

Mellan
4 436 sek/mån

• 25 Användare
• Två utbildningstillfällen
• Dokumentmallar
• Ärendemallar

Priser anges alltid ex moms Boka Demo

Stor
6 116 sek/mån

• 50 Användare
• Tre utbildningstillfällen
• Dokumentmallar
• Ärendemallar

Priser anges alltid ex moms Boka Demo

Frågor & Svar

Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett viktigt område som omgärdas av krav och regler. Det handlar i grund och botten om att människor ska ha det så bra som möjligt på jobbet, där själva arbetsmiljön är en avgörande aspekt för om det ska bli så eller inte.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, eller SAM, kretsar kring fyra huvudsakliga frågor:

• På vilket sätt samverkar chefer och arbetstagare på arbetsplatsen?
• Vilka rutiner finns för arbetsuppgifter och för styrningen av själva arbetet?
• Hur gör ni för att få in, och utveckla rätt kompetens?
• Hur vet ni vem som har ansvaret för vad?

För att arbetsmiljön ska bli bra behöver du utveckla ditt arbetsmiljöarbete på ett systematiskt sätt så att det blir en naturlig del av vardagen. Det kommer hjälpa din organisation att förebygga många av de orsaker som leder till ohälsa samtidigt som ni främjar sådant som leder till god hälsa på arbetsplatsen. I begreppet arbetsmiljö ingår såväl fysiska som organisatoriska och sociala arbetsförhållanden.

Det är viktigt att alla arbetstagare känner till hur de ska arbeta för att minska riskerna på arbetsplatsen och bidra till att skapa en god arbetsmiljö. I dag finns det molnbaserade tjänster som hjälper organisationer att åstadkomma det här.

En tjänst för SAM hjälper dig strukturera, visualisera och automatisera ditt arbete. Hur du väljer att arbeta i en tjänst för SAM är naturligtvis upp till dig, men för att få ut maximal nytta bör du samla alla rutiner som rör arbetet samt se till att rätt personer på din arbetsplats berörs av rätt rutiner och dokument.

AM ger dig tre viktiga verktyg i ditt systematiska arbetsmiljöarbete: processkartan, Dokument och Ärende. Tillsammans hjälper dem dig undersöka, riskbedöma, åtgärda, kontrollera och följa upp.

Med processkartan skapar du en tydlig visualisering av den process din organisation ska jobba efter i ert systematiska arbetsmiljöarbete. Kartan kommer hjälpa dig och dina medarbetare att snabbt förstå hur ni ska arbeta och sedan enkelt göra det.

Dokument hjälper er sen att samla policys, rutiner och annat på ett och samma ställe. Du kan sedan enkelt ge alla eller utvalda medarbetare tillgång till viktiga dokument med hjälp av distributionsgrupper. Det är även enkelt att följa upp att rätt personer har läst rätt dokument med hjälp av statistikverktyget. Dessutom kan systemet automatiskt påminna rätt person när någonting behöver revideras.

Med Ärende kan ni rapportera och fördela de arbetsuppgifter som ingår i ert systematiska arbetsmiljöarbete. Här handlar det om att digitalisera era rutiner och blanketter, rapportera in sådant som förbättringsförslag, skyddsronder och tillbud samt åtgärda och följa upp risker. I Ärende får ni även statistik, checklistor, att-göra-listor och automatiska påminnelser, bland mycket annat.

Du kan antingen använda den färdiga strukturen för systematiskt arbetsmiljöarbete som följer med AM, eller bygga en helt egen. När det kommer till SAM är det dock vanligt att följa den process som Arbetsmiljöverket föreslår:

• Undersökning
• Riskbedömning
• Åtgärder
• Kontroll

I arbetsmiljöverkets modell ligger de här orden i ett hjul som symboliserar att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter. Här saknas givetvis delar såsom rutiner, fördelning av uppgifter och vad ni som organisation behöver kunna – men allt sådant finns det plats för i AM.

AM ger dig ett ledningssystem i molnet som formar sig efter din organisation och hjälper dig engagera medarbetarna. Tjänsten är byggd för att du ska få använda din kreativitet för att bygga saker som funkar för er. Med AM är det enkelt att börja litet med bara det ni behöver i dag, men att samtidigt tänka stort och skapa möjligheter för framtiden.

AM hjälper dig koppla ihop, visualisera och automatisera organisationens rutiner, dokument och processer – oavsett vilken bransch ni verkar inom.

Din data, ditt val

AM System sparar ingen data om hur du navigerar på vår webbplats. Vi behöver dock spara cookies för att vissa sidor ska fungera. Datan är alltid anonym, och vi sparar så lite vi kan.

Jag förstår
Mer information