10 strategier för tillväxt – del 1

Tillväxt är förstås inget som händer över en natt, men om man inte börjar kommer det aldrig hända. Så varför inte börja nu? Nyår är ju trots allt en tid för förnyelse.

Det nya året står för dörren. Det är dags att summera året som snart är slut, dags att räkna på hur det gick. Det är också dags att blicka framåt. Kanske staka ut nya riktningar. Kanske bestämma att det är dags att börja växa. Och om man nu tycker att det är dags att växa – var ska man börja? Vi har tips direkt från en expert. Vi har nämligen pratat med Fredrik Leek, vd och affärsutvecklare på konsultbolaget Revenues, om de 10 tillväxtutmaningarna. Här får du de tre första tipsen på punkter att ta tag i.

1. Att vilja och våga växa

Det kan låta uppenbart, men viljan och modet att växa är det allra mest grundläggande för tillväxt.

”Många säger att de vill växa, men när det väl kommer till att göra det är det en helt annan sak. Det är en utmaning att ta steget”, berättar Fredrik.

Det är egentligen inte så konstigt att många inte tar det där steget. Det är så mycket enklare och tryggare att fortsätta som vanligt än att kasta sig ut i något som är okänt och kanske lite farligt. Att söka trygghet är inget konstigt, snarare något av det mest basala i vår natur.

”Vi är vanemänniskor. Vi är vana att sälja vissa produkter på ett visst sätt till vissa kunder. Det sätter sig i kulturen i hela organisationen”, säger Fredrik.

Det kan göra steget att försöka växa blir stort. Kanske till och med för stort. Tänk efter, på riktigt. Vill du växa? Vi kanske kan jämföra det med den allra första amfibien som vågade sig upp på land. Den visste inte om den skulle få luft ovanför vattenytan, men den försökte ändå. De förhistoriska fiskarna simmade lugnt på, omedvetna om att någon just hade skapat en helt ny nisch, men rätt nöjda ändå. Om du vill vara fisken är det helt okej. Fisken har en minst lika viktig funktion i ekosystemet. Men om du vill vara amfibien, pionjären, så måste du våga tappa andan.

”Vilka kunder är vi bra för, och vilka kunder är bra för oss? När du vet vilka som är de bra kunderna ska du fråga dig de svär över.”

– Fredrik Leek

2. Att hitta kundsvordomen och kombinnovera

De flesta går också på i gamla hjulspår när det gäller vilka varor eller tjänster man erbjuder. Ett sätt att komma ur de spåren är att hitta problemen som kunderna svär över, och sedan hjälpa till med att lösa dem.

”Börja med att lyfta blicken och tänka lite större och djupare. Vilka kunder är vi bra för, och vilka kunder är bra för oss? När du vet vilka som är de bra kunderna ska du fråga dig vad de svär över.”

Fredrik exemplifierar med en färgtillverkare i södra Sverige. Marknaden som färgtillverkaren konkurrerade på verkade vara mogen, mättad. Alla leverantörer erbjöd så pass likadana produkter att det enda konkurrensmedlet var pris. Men när Fredrik började leta efter vad färgtillverkarens kunder svor över visade det sig att det fanns en outnyttjad nisch.

”Kunderna var frustrerade över hanteringen. De var tvungna att kasta eller returnera de tomma burkarna, och det kostade tid och pengar. De ville egentligen bara ha innehållet.”

Lösningen blev att erbjuda just det som kunderna ville ha – bara innehållet. Färgtillverkaren tog helt enkelt på sig att hämta och ta hand om de tomma burkarna, så att kunderna slapp. Med ett så enkelt grepp kan man förändra en marknad. Plötsligt är pris inte längre det enda konkurrensmedlet, utan bekvämlighet har också blivit en faktor. Färgtillverkaren låg ett steg före konkurrenterna, och kunde därför också ta ett högre pris.

”Det här brukar kallas för att kombinnovera”, berättar Fredrik. ”Man lyssnar på vad svordomen är, och så tar man vara på den för att göra en bättre affär. Det handlar inte om innovationsutveckling, det är något annat. Att kombinnovera är att kombinera olika saker för att fylla ett behov hos kunden.”

I det här fallet handlade det om att kombinera en produkt med sophantering. Ingen av de sakerna är särskilt nyskapande i sig, men tillsammans blev de en lyckad kombinnovation.

Fredrik poängterar att det är viktigt att inte bara prata med inköpsavdelningen, för då riskerar man att få ”pris” som svar på vad som är det avgörande. Lyssna på alla avdelningar hos kunden, och kombinnovera saker som hjälper dem att sluta svära på jobbet.

Rawpixel

3. Att fokusera hårt i både produkt- och kundperspektiv

Det kan vara lockande att göra precis allt, ta alla uppdrag som kommer in. Att fixa specialanpassade lösningar åt en kund, fast du egentligen är bäst på massproduktion. Eller tvärtom, att massproducera någonting fast du egentligen är bra på speciallösningar.

”Det handlar återigen om att backa och tänka på vilka kunder man är bra för, och vilka som är bra för en själv.”

Om din kund vill ha något som dina maskiner eller din organisation inte är anpassade för är det bäst för alla parter att bara släppa det. Du riskerar att få jobba alldeles för hårt för något som inte ger någon större vinst, och kunden får inte en så bra produkt eller tjänst som hen kanske skulle ha kunnat få hos någon annan. En spretig produkt- eller tjänsteportfölj med många kundanpassningar blir också fruktansvärt dyr i längden. Alltså: anpassa dig inte efter dina kunders önskemål bara för att vara till lags. Det tjänar ingen på.

Prenumerera på våra artiklar


Ärende

Läs mer

Digitalisera era affärsprocesser så som avvikelser, reklamationer och tillbud med smarta formulär.

Funktioner i urval

 • Bygg unika formulär med dra- och släppteknik
 • Bygg från grunden eller installera färdiga mallar
 • Skapa händelser och påminnelser
 • Sök och presentera er data i grafer
Ärende

Dokument

Läs mer

Skapa, dela, granska och godkänn dokument. Så som rutiner, instruktioner och policys.

Funktioner i urval

 • Skapa dokument från färdiga mallar
 • Ordning och reda med revisionshantering
 • Automatisk distribution och påminnelser
 • Hämta färdiga policys
Dokument

Underhåll

Läs mer

Skaffa överblick över underhåll av maskiner, fordon och mycket mer.

Funktioner i urval

 • Skapa arbetsordrar och felanmälningar
 • Ladda upp ritningar, instruktioner och manualer
 • Bygg en hierarkisk objektsstruktur
Underhåll