En kamp för kvalitet från Tokyo till Mölnlycke

Att vara kvalitetsansvarig kan innebära många saker. För Rebecka Tegnander är utmaningen global och innefattar en kamp mot måttenheter, språkbarriärer och psykologiska fenomen. Läs berättelsen om kvalitetsarbetet hos truckjätten Unicarriers.

Det finns säkert en klubb för de som älskar lager- och motviktstruckar (vi har inte googlat). För de flesta av oss utgör truckar dock ingen större anledning till extas. Att stämpla det Unicarriers sysslar med som att de ”bara” säljer truckar är dock en förenkling.

Bakom kulisserna finns ett stort jobb med att hålla ihop det internationella företaget. Att hålla en konsekvent och hög kvalitet från Tokyo i Japan till Mölnlycke i Sverige. Via Pamplona i Spanien. Eller något av de övriga 79 länder Unicarriers finns representerat i. Det är inte ett lätt jobb, men någon måste göra det.

Rebecka Tegnander är en av de tusentals Unicarriers-anställda som arbetar med den här utmaningen. Rebecka jobbar från Mölnlycke, Unicarriers europeiska huvudkontor och specialfabrik. Hennes mejlsignatur säger att hon är ”Quality Engineering Manager”, vilket innebär arbetsuppgifter liknande många andra kvalitetsansvarigas: ställa krav på inköpta material och följa upp dem, förebygga problem i produktionen och på olika sätt underlätta kollegornas vardag.

Rebecka Tegnander, Quality Engineering Manager hos Unicarriers. Foto: Mathias Malmgren.

Den dimension i Rebeckas vardag som är mindre bekant för de flesta av oss, är den globala omfattning Unicarriers verksamhet har. Unicarriers har blivit just Unicarriers genom att Nissan Forklift (Japan), Atlet (Sverige) och TCM (Japan) i olika stadier slagits ihop. I dag stoltserar Unicarriers med att de levererar ”japansk kvalitet” kombinerad med ”svensk användarvänlighet”.

Men vilka hinder finns på vägen till att leverera det, när ditt företag verkar i såväl Mölnlycke som Pamplona och Tokyo?

En siffra kan ha olika betydelser

”Med den nya ägarstrukturen och parter från flera olika länder inblandade blir det fler som är intresserade av resultatet av kvalitetsarbetet,” förklarar Rebecka Tegnander. ”Jag och min avdelning får numera många frågor som leder till nyttig reflektion. ’Vad betyder en sådan siffra?’, ’Varför har ni fler reklamationer den här månaden?’ Sånt tvingar mig att verkligen motivera mig, tänka efter.”

Det arbetssätt som Unicarriers i dag jobbar utifrån – “UniCarriers Production Way” – är influerat av filosofier från olika världsdelar. Det liknar det numera välbekanta Lean, som i sin tur är en sorts västerländsk adaption av japanska “Toyota Production System”.

”’UniCarriers Production Way’ är släkt med andra japanska produktionssystem. Det handlar i korthet om att förändra hur vi producerar och i vilka steg, med målet att jobba på ett smartare sätt. Och vi har fler förändringar att vänta i framtiden.”

Vad är Toyota Production System? 

Världskända Toyota Production System, TPS, härstammar från Toyotas bakgrund som vävstolstillverkare. Huvudtanken med TPS är att ur produktionsprocessen designa bort överbelastning (japanska: ”muri”) och inkonsekvens (”mura”) samt att eliminera överflöd (”muda”). De främsta effekterna är att de krävda resultaten kan levereras smidigt genom en flexibel process. TPS ses av många som en föregångare till den numera välkända arbetsmodellen Lean. (Källa: Wikipedia).

Kvalitetssynen – orubbad sedan 1958

Trots att Unicarriers nu finns på flera kontinenter och i de flesta tidszoner, står synen på kvalitet fast.

”Den har inte förändrats,” säger Rebecka. ”Snarare har vi bara fått en ännu större stolthet över vår syn på kvalitet och lagt ännu mer fokus på den. Vi har funnits i 50 år och vi har alltid tillverkat en premiumprodukt.”

En utomstående kan såklart tänka att finns man i 79 länder springer man in i problem på grund av skillnader i kvalitetssyn. Så verkar det inte vara.

”På den europeiska nivån finns det snarare en rörande enighet om vad kvalitet är. Det är samma problem de försöker lösa i Pamplona som vi i Mölnlycke. Däremot kan jag få aha-upplevelser av att de löst problemet på ett nytt sätt.”

Praktiska aspekter visar sig snarare vara de bovar som sätter käppar i hjulet för ett ännu mer unisont kvalitetsarbete i Unicarriers globalt. En av de käpparna kilades in 1824 när Storbritannien klubbade igenom sin Weights and Measures Act, som innebar att alla delar av det vidsträckta brittiska imperiet skulle använda brittiska måttenheter. Än i dag sitter spåren av beslutet i.

”USA har ju inte millimeter, utan tum. Hur man ser en sak på till exempel en ritning blir annorlunda beroende på det. Så det är en utmaning,” konstaterar Rebecka.

En Unicarriers-truck i dess naturliga habitat: lagret.

Något så klassiskt som språkliga barriärer hindrar också. Rebecka förklarar:

”Jag vill gärna se att vårt kontor i Pamplona börjar använda AM System för ärendehantering, men då vill de kanske skriva på spanska i systemet och då blir det svårt för oss i Sverige att kommunicera med dem. Samtidigt är det såklart lättare att leda arbetet och få enhetlighet i företaget om vi går över till samma mjukvara.”

Förbättringsarbete med piloter

Unicarriers jobbar precis som oss andra med att löpande utveckla sin organisation genom ständiga förbättringar. Statistiken talar för att de har lyckats.

”Vi genomför nästan 100 förslag per månad på ca 230 anställda inom områdena produktion, teknik, kvalitet samt inköp,” berättar Anders Ode, Lean Manager hos Unicarriers. ”Vi har krav på 10 % förbättringar per år – vi har snart klarat det tre år på rad.”

”På den europeiska nivån finns det en rörande enighet om vad kvalitet är. Det är samma problem de försöker lösa i Pamplona som vi i Mölnlycke.”

Rebecka och hennes kollegor i Mölnlycke kan dessutom sträcka på sig lite extra. Jämfört med övriga fabriker i koncernen ligger de på högsta antalet genomförda förbättringar.

”Känslan är att stora och många förändringar sker, men också att de går långsamt,” säger Rebecka.

Vadan denna känsla? Svaret tycks ligga i Unicarriers implementeringsprocess. Deras förbättringsprojekt börjar sina liv precis som TV-serier: med pilotavsnitt. Eller ja, avsnittet blir här snarare ett avgränsat pilotprojekt.

”Vi på produktionsavdelningen gör alltid en pilot först. Vi börjar att testa förändringar på en avdelning, sedan utvärderar vi dem och implementerar på större skala,” förklarar Rebecka. ”Vissa av förändringarna tar vi kanske inte med i den stora implementeringen, om de inte visar önskat resultat i piloten.”

Det här arbetssättet har för- och nackdelar – tidsåtgången hamnar på minuskontot.

”Samtidigt gör det att förändringen verkligen blir ordentligt gjord. För dem som är med i piloten och testar förändringen och får ge feedback är det också roligare, de får justera det nya arbetssättet på vägen.”

Det här är Unicarriers

 • Unicarriers tillverkar lager- och motviktstruckar, erbjuder utbildning och analys på området samt tillhandahåller truckservice.
 • Huvudkontor i Tokyo, med filialer i Europa, Nordamerika och Asien.
 • Europeiska huvudkontoret ligger i Mölnlycke utanför Göteborg.
 • Unicarriers finns i 30 europeiska länder, 79 länder totalt.
 • Grundades i sin första form 1958, som ”Elitmaskiner i Göteborg”.
 • 1966 blev Elitmaskiner till Atlet.
 • 2007 köptes Atlet av Nissan Forklift.
 • Sedan 2011 heter företaget Unicarriers.

Valet av kvalitetsledningssystem väckte frågor

Den här dynamiska förändringsprocessen använde Unicarriers även för AM System. Inledningsvis använde Unicarriers tjänsten för att hantera leverantörsreklamationer, men senare har de börjat med till exempel tillbudsrapportering och hantering av garantiärenden i AM. Tjänsten gör hennes jobb lättare, beskriver Rebecka, men en mer oväntad fördel var att efterforskningarna inför valet av kvalitetsledningssystem väckte nyttiga frågor.

”Man tittar runt på alternativ och ser många produkter som marknadsförs med att de har många olika användningsområden. Och så börjar man fundera: Hur fungerar det här hos oss i dag? Hur registrerar vi t.ex. en olycka? Genom dessa frågeställningar kanske man upptäcker något man inte jobbar med så effektivt som man hade kunnat.”

När Unicarriers började väva in AM System i sitt systematiska kvalitetsarbete, frågade Rebecka därför funktionsägarna på olika avdelningar, till exempel HR, om hur de hanterade vissa typer av ärenden.

”Många visade sig intresserade av att se mer, så då har jag visat dem tjänsten i detalj. Så jag gör lite säljjobbet åt AM System här internt,” skojar hon.

Stoltheten blir den röda tråden

Unicarriers har som sagt sin bakgrund i flera olika företag. Med en verksamhet som spänner över så många arbetsplatser i så många tidszoner, måste det vara lätt att bli splittrad. Därför är Rebecka allra mest stolt över att Unicarriers lyckas hålla en röd tråd.

”Jag känner att vi har en genomgående vilja och känsla att vi är stolta över vår produkt. Jag ser förslag om förbättringar vi kan göra för kunden komma från alla led. Medarbetarna går utanför sina ansvarsområden för att förbättra för kunden.”

Unicarriers

Kan en Unicarriers-truck åka fast för fortkörning?

Höga ambitioner i alla led menar Rebecka samtidigt kan leda till känslan att ingenting blir gjort – trots att det är långt ifrån sanningen.

”Frågan ’Har vi lyckats?’ är svår. Det beror på synsätt,” säger hon. ”Vi kanske under en given tidsperiod kan genomföra 1 eller 2 av de 30 förbättringsförslag vi får in. Då kan det kännas som att det inte händer något om man fokuserar på de 28 som inte blir gjorda. Jag vill få mina medarbetare att fokusera på vad vi faktiskt åstadkommit.”

Här kommer Rebecka in på frågor som tangerar psykologi. Hennes beskrivning av vardagen på Unicarriers och de utmaningar hon arbetar med, sträcker sig därmed från till synes ytliga frågor som skillnader i måttsystem, via olika sätt att arbeta i ett ledningssystem, till psykologiska faktorer. Sådan bredd finns det i de utmaningar en kvalitetsansvarig får hantera när den försöker leverera kvalitet över hela världen – från Tokyo till Mölnlycke.

Tack för att du läste och tack till Rebecka Tegnander! Dela gärna artikeln till någon du tror skulle gilla den.

Alla bilder: Unicarriers

Prenumerera på våra artiklar


Ärende

Läs mer

Digitalisera era affärsprocesser så som avvikelser, reklamationer och tillbud med smarta formulär.

Funktioner i urval

 • Bygg unika formulär med dra -och släpp teknik
 • Bygg från grunden eller installera färdiga mallar
 • Skapa händelser och påminnelser
 • Sök och presentera er data i grafer
Ärende

Dokument

Läs mer

Skapa, dela, granska och godkänn dokument. Så som rutiner, instruktioner och policys.

Funktioner i urval

 • Skapa dokument från färdiga mallar
 • Ordning och reda med revisionshantering
 • Automatisk distribution och påminnelser
 • Hämta färdiga policys
Dokument

Underhåll

Läs mer

Skaffa överblick över underhåll av maskiner, fordon och mycket mer.

Funktioner i urval

 • Skapa arbetsordrar och felanmälningar
 • Ladda upp ritningar, instruktioner och manualer
 • Bygg en hierarkisk objektsstruktur
Underhåll