Lär av världens bästa arbetsplatser – sätt gemenskapen i centrum

Stark gemenskap skapar världens bästa arbetsplatser. Det visar en ny rapport. Vad innebär det? Vad kan du lära från världsledande arbetsplatser? Vi djupdyker i vad anställda nu och i framtiden tycker är viktigast för att de ska tycka om sin arbetsplats.

Höga löner, stora karriärmöjligheter – är det vad som får anställda att trivas på sin arbetsplats? Förr kanske, men i dag är det i allt mindre utsträckning sant. Allt fler studier och rapporter pekar mot samma sak: Vad som skapar en riktigt bra arbetsplats förändras. Om ni som organisation vill konkurrera om de bästa talangerna och mest drivna medarbetarna, är det inte längre de klassiska konkurrensmedlen som fungerar.

Varför?

Vi ska titta på några faktorer, som att behoven hos den så kallade millenial-generationen är annorlunda än hos tidigare generationer. Och att samhället i stort förändras. När samhället förändras, får arbetsplatsen en ny roll.

På det här ämnet kan vi som organisationer alltid lära oss mer. På AM System intresserar vi oss för hur arbetsplatser samarbetar för att få saker gjorda, så rapporter likt de institutet Great Place to Work ger ut är lördagsgodis. I 30 år har de rangordnat organisationer över hela världen med fokus på att reda ut vilka som är världens bästa arbetsplatser. För att lära oss mer, ska vi här titta närmare på den rapport där de rangordnar världens bästa multinationella arbetsplatser.

Vilka borde ni inspireras av – och varför?

Först: Världens 10 bästa multinationella arbetsplatser 2015, enligt Great Place to Work (hela listan här):

 1. Google
 2. SAS Institute
 3. W.L. Gore & Associates
 4. NetApp
 5. Telefónica
 6. EMC
 7. Microsoft
 8. BBVA
 9. Monsanto
 10. American Express
 11. Google (toppar listan för tredje året i rad, inget kort om imponerande)

Vill ni bygga en attraktiv arbetsplats och organisation, är vinnarna här grymma inspirationskällor, tänker vi. Som multinationella bolag möter de tuffa utmaningar. De ska samarbeta och skapa en tydlig företagskultur över nationsgränser, mellan kulturer, genom tidszoner. Även om din organisation bara opererar inom Sverige möter ni många av de utmaningar som en multinationell arbetsplats möter, i takt med att gränser suddas ut. Människor flyttar mer, jobbar på distans, transporterar sig snabbt över världen.

Så hur gör vinnarna? Vad förenar dem? Great Place to Work kallar det kanske starkaste gemensamma draget 2015 “workplace as a community” – arbetsplatsen som en gemenskap. Vad innebär det, både för hur vinnarna organiserar sig och för deras resultat? För att svara på det måste vi titta på Great Place to Work drog sin slutsats.

De 15 starkaste faktorerna bakom en bra arbetsplats

Det här är femte året som Great Place to Work rangordnar världens bästa multinationella arbetsplatser. Kortversionen av deras minutiösa metod är att de samlat in åsikter från totalt 507 392 anställda (!) i 47 olika länder. De anställda får svara på 58 olika påståenden och även bedöma arbetsplatsen som helhet. Great Place to Work kan sedan matcha de olika påståendena och se vilka som är starkast sammankopplade med att helheten får ett bra omdöme.

Nedan hittar du de 15 drivkrafter som var starkast i rapporten:

 1. Jag vill arbeta här länge
 2. Det här är ett kul ställe att arbeta på
 3. Jag får resurser och utrustning för att utföra mitt jobb
 4. Här ser folk fram emot att komma till jobbet
 5. Jag behandlas som en full medlem här oavsett min position
 6. Ledningen gör ett bra jobb med att tillsätta (assigning) och koordinera människor
 7. Man kan lita på att folk samarbetar
 8. Det här är en fysiskt säker plats att arbeta på
 9. Ledningen visar uppskattning för bra arbete och extra ansträngningar
 10. Ledningen litar på att folk gör ett bra jobb utan att de är övervakade
 11. När man börjar på företaget får man en känsla att man är välkommen
 12. Här blir människor behandlade rättvist oavsett deras ålder
 13. Här finns en “familje-” eller “lagkänsla”
 14. Jag har möjligheten att ta ledigt från jobbet när jag anser att det behövs
 15. Ledningen har en tydlig bild av vart organisationen är på väg och hur den ska nå dit

De 58 drivkrafterna delas in i fem olika kategorier. Bland drivkrafterna på topp 15 faller fyra in i kategorin camaraderie (kamratskap): “Det här är ett roligt ställe att arbeta på”, “Man kan lita på att folk samarbetar”, “När man börjar på företaget får man en känsla att man är välkommen” och “Här finns en ‘familje-” eller ‘lagkänsla’”. Dessutom påpekar författarna att ytterligare två drivkrafter har med gemenskapskänslan att göra: ”Här blir människor behandlade rättvist oavsett deras ålder” och “Jag behandlas som en full medlem här oavsett min position”.

Att dessa sex faktorer ligger på topp 15, och att kategorin kamratskap är den som totalt ökat näst mest jämfört med föregående rapport, pekar enligt författarna på hur gemenskap är en drivkraft på frammarsch.

Arbetsplatsen som en gemenskap – vad innebär det?

Att organisera arbetsplatsen som en stark gemenskap är en komplex utmaning, särskilt i multinationella företag. En drivkraft som “Det här är ett kul ställe att arbeta på” kan därför låta bagatellartad. Författarna noterar dock att du gör det alldeles för enkelt för dig om du skulle tro att arbetsplatsen blir “kul” för att du ofta arrangerar personalfester och upptåg.

“En ‘kul’ kultur är kul eftersom människor har tiden och utrymmet att ta en rast på jobbet; de är övergripande positiva inför organisationens framtid och inte oroade över att förlora sina jobb,” konstaterar rapporten. After worken, team building-eventet, gofikat på eftermiddagsrasten – allt det är bara toppen på isberget. Om de grundläggande drivkrafterna och behoven inte är uppfyllda … Ja då kommer ingen till after worken. Eller så kommer de men har inte särskilt roligt.

“Men om du har en stark kultur där människor har trevligt med varandra, bryr sig om varandra, får support och har tid och utrymme att ha roligt, och kanske viktigast av allt också ser ledarna på företaget på festen, då kommer de att komma till festen och verkligen njuta,” skriver författarna.

”Millenials prioriterar arbetsplatsens kultur högt och önskar sig en arbetsmiljö som betonar samarbete och en känsla av gemenskap.”

– slutsats i studie från PWC

Varför blir gemenskap allt viktigare?

Gemenskap blir alltså allt viktigare på världens bästa multinationella arbetsplatser. Om vi vill lära oss av det och själva skapa attraktiva arbetsplatser i takt med att vi växer, är frågan: Varför?

Rapporten bollar upp en förklaring: millenial-generationen. I allt större utsträckning befolkas nu våra arbetsplatser av “millenials”, personer födda från tidigt 80-tal till slutet av 90-talet. Det är en generation arbetare som har en mer social karaktär än tidigare generationer, visar t.ex. en studie utförd av konsultfirman PWC:

“Millenials prioriterar arbetsplatsens kultur högt och önskar sig en arbetsmiljö som betonar samarbete och en känsla av gemenskap,” skriver PWC.

Hur vi lever utanför arbetet kan också påverka vad vi värderar på arbetsplatsen, konstaterar Great Place to Work. Rörligheten i vårt samhälle har ökat tack vare förbättrade kommunikationer. Vi flyttar när och fjärran, iväg från hemstad och familj i allt större utsträckning. I ett sådant samhället stiger vikten av att arbetsplatsen ger en känsla av gemenskap, menar de.

“En känsla av gemenskap på jobbet kan ha ett stigande värde för människor när traditionella kopplingar till familj och samhälle vittrar,” skriver Great Place to Work.

På vilket sätt kan ni i grunden stärka gemenskapen på er arbetsplats? Sådana frågor blir allt viktigare att ha bra svar på.

Digitaliseringen ger nya spelregler för arbetsgivare

Digitaliseringen som just nu sveper genom samhället har fundamentalt förändrat hur vi arbetar. PWC:s studie visar därför logiskt att millenial-arbetare har större förväntningar på att arbetet ska vara flexibelt.

Borde inte flexibilitet motverka byggandet av en gemenskap? Inte så länge distansarbetet och flexibiliteten håller sig inom vissa ramar, visar en sammanfattande amerikansk studie av 46 olika studier om olika varianter av distansarbete. Så länge anställda var på kontoret minst 2 ½ dag per vecka, hade distansarbetet inga generella negativa effekter på relationerna på arbetsplatsen, visade studien.

Istället kan vi vända på kakan och hävda att digitaliseringen driver på vikten av en god arbetsplatskultur. Så argumenterar HR-analytikern Josh Bersin i en artikel på Forbes. Hans logik går som följer: I dag har jobbsökaren mer makt än någonsin, tack vare sociala nätverk och den transparens de både skapar och kräver. Genom sajter som Linkedin, Glassdoor och Indeed, är arbetsgivarvarumärket för din arbetsplats lättåtkomlig information. Om det inte är bra att jobba hos er, då får jobbsökarna redo på det. Funderar du själv på ett nytt steg i karriären är din inblick i deras kultur bara ett klick bort, oavsett var arbetsgivaren finns fysiskt. Det ger makt till dig, men är delvis läskigt för arbetsgivaren.

Kulturen på en arbetsplats är i det här samhället en avgörande bricka i förhandlingsspelet för arbetsgivare. Efterforskningar visar också att arbetsgivarna insett det; en studie från revisions- och konsultbolaget Deloitte visar att företagsledare rankar kulturen på företaget, förmågan att engagera samt förmågan att hålla kvar anställda, som de tre största utmaningarna kopplat till rekrytering. Deloitte belyser också att antalet företagsledare som rangordnar kulturen som en akut fråga ökade dramatiskt från 2014 till 2015, som rapporten gäller.

Men ska vi inte effektivisera och bli mer produktiva istället för mer kamratliga?

Fostra en gemenskap – går inte det emot 00-talets starkaste slagord effektivitet och produktivitet? Instinktivt, ja. Många av oss känner nog att vi helt enkelt inte hinner bygga djupare relationer till våra arbetskamrater, eftersom själva arbetet i sig är så tidskrävande och tarvar så skarpt fokus. Adam Grant, professor i management vid University of Pennsylvania, ifrågasätter den bilden. I en artikel i New York Times, hävdar han att vi underskattar effekten som gemenskap på arbetsplatsen har på lycka och effektivitet:

“Jobb är mer tillfredsställande när de ger möjligheten att forma vänskap. Forskning visar att grupper av vänner lyckas bättre än grupper av bekanta både när det gäller att fatta beslut och att prestera på uppgifter.”

Studien Grant hänvisar till är intressant. Två amerikanska psykologer satte samman 53 grupper om tre personer i varje, där hälften var grupper av vänner och andra hälften grupper av bekanta. Grupperna fick sedan ett antal uppgifter att lösa. Och vänskaps-grupperna lyckades klart bättre när det kom till både beslutsfattande och själva uppgifterna.

Siffrorna visar: Gemenskap ger lönsamhet

Kanske smaskigast i hela den här historien, är att rapporten från Great Place to Work sätter likhetstecken mellan bra arbetsplatser och bra resultat. Särskilt under senare år, skriver de, är tendensen att de riktigt bra arbetsplatserna står sig bättre och bättre i konkurrensen resultatmässigt.

“Från 1997 till 2014 har de börsnoterade bolagen på vår lista ‘100 bästa platserna att arbeta på i USA’ presterat nästan dubbelt så bra resultat jämfört med S&P 500,” konstaterar rapporten.

S&P 500 är ett index över USA:s 500 största bolag som ska indikera hur landets industri mår. Fantastiska arbetsplatser presterar alltså nästan dubbelt så bra finansiella resultat som detta index. Där har du ett slagträ så kraftfullt som något om du vill få till stånd utveckling i din organisation.

Här når berättelsen till sist fram till den hållpunkt de flesta berättelser på detta ämne till sist måste behandla: Google. Google har alltså tre år i rad toppat Great Place to Works lista över de bästa multinationella arbetsplatserna. Kulturen på Google är berömd; de anställda får vidlyftiga förmåner, förmåner kopplade till en kultur som Google medvetet försöker bygga. I centrum för deras kultur står just relationerna mellan de anställda.

“Det är viktigt att företaget är som en familj, att människor känner att de är en del av företaget och att företaget är som en familj för dem,” sa Google-grundaren Larry Page till Fortune i en intervju 2012. “När du behandlar människor på det sättet, får du en bättre produktivitet.”

Exakt på vilket sätt arbetsplatsen ska kännas som en familj måste såklart varje organisation definiera inom sina egna väggar. En familj arbetar ju i första hand inte tillsammans, så jobbar företaget fullt ut som en familj kan det inte bli särskilt produktivt. Lånar vi däremot in rätt aspekter av “familjens organisation” – det är högt till tak, man litar på varandra, kan prata om allt – så berör vi däremot något organisationer definitivt kan ha nytta av. Tillbaka till management-professorn Adam Grant:

“När vänner arbetar tillsammans, visar de mer tillit och mer dedikation till andras framgångar. Det betyder att de delar mer information och spenderar mer tid på att hjälpa – och så länge de inte håller tillbaka på konstruktiv kritik av ren vänlighet, så fattar de bättre beslut och får mer gjort.”

Så enkelt, så komplext – hur börjar ni?

Skapa en arbetsplats med en genuint trevlig gemenskap, så presterar ni bättre resultat, mår bättre och håller kvar fler anställda i er organisation. Det kan låta så enkelt, och ändå är det så komplext. Eftersom vi själva arbetar med att bygga en tjänst som hjälper organisationer att organisera sitt arbete, har vi stor respekt för alla de utmaningar som dyker upp på vägen mot att skapa den där gemenskapen som definierar världens mest fantastiska arbetsplatser. Just för att det är utmanande, är det också intressant, och ett tema vi fortsätter att utforska här på vårt magasin.

Tack för att du läste och glöm inte att tipsa en kollega om artikeln om du misstänker att hen skulle få ut något av den. Kolla även in någon av våra andra artiklar om arbetsplatser och hur de fungerar.

Vill du löpande ha koll på nytt innehåll från oss finns vi på Twitter och Facebook.

Ärende

Läs mer

Digitalisera era affärsprocesser så som avvikelser, reklamationer och tillbud med smarta formulär.

Funktioner i urval

 • Bygg unika formulär med dra- och släppteknik
 • Bygg från grunden eller installera färdiga mallar
 • Skapa händelser och påminnelser
 • Sök och presentera er data i grafer
Ärende

Dokument

Läs mer

Skapa, dela, granska och godkänn dokument. Så som rutiner, instruktioner och policys.

Funktioner i urval

 • Skapa dokument från färdiga mallar
 • Ordning och reda med revisionshantering
 • Automatisk distribution och påminnelser
 • Hämta färdiga policys
Dokument

Underhåll

Läs mer

Skaffa överblick över underhåll av maskiner, fordon och mycket mer.

Funktioner i urval

 • Skapa arbetsordrar och felanmälningar
 • Ladda upp ritningar, instruktioner och manualer
 • Bygg en hierarkisk objektsstruktur
Underhåll