Vad är Internet of Things? 7 frågor och svar

Vad är Internet of Things? Definitivt mer än kylskåp som berättar vad du behöver handla. Det är en teknologisk utveckling som kommer att förändra arbetet för de flesta av oss. Framtidens kvalitetsarbete lär definitivt ske med hjälp av detta sakernas internet.

Framtidsspanarna och experterna är eniga: Internet of Things är en teknologisk utveckling som kommer att påverka allt och alla under de närmaste 5–10 åren. Vi på AM System, som drivs av att göra kvalitetsledning enkelt och tillgängligt, ser stora möjligheter på vårt område i och med Internet of Things. Ärendehantering, underhåll, kvalitetsarbete – när de saker vi interagerar med dagligen börjar kommunicera non-stop förändras allt.

Men vad är Internet of Things? Hur ser prognoserna ut såhär 2016? Vilka exempel på Internet of Things i bruk har vi och vilken utveckling väntar runt hörnet? Vi ger dig 7 viktiga frågor och svar om Internet of Things.

1. Vad är Internet of Things?

Internet of Things (ofta förkortat IoT) är ett samlande begrepp för allt som har att göra med hur våra saker i ökande grad utrustas med sensorer och processorer så att de kan kommunicera med varandra och med oss. På svenska översätts Internet of Things oftast till ”sakernas internet”.

De saker som kopplas samman i Internet of Things kan vara precis allt möjligt: maskiner, fordon, hushållsapparater, skor, möbler, klockor och inte minst människor. Med hjälp av små datorer inuti sakerna kopplas de samman med varandra och med internet.

2. Vilka exempel på Internet of Things i bruk finns i dag?

Internet of Things beräknas växa explosionsartat närmaste åren, men redan i dag finns det bra exempel på Internet of Things som retar vår aptit inför vad som komma skall. Många exempel är mer lekfulla och lättviktiga (golfhandskar som analyserar din sving, pinnar till blomkrukan som skickar dig påminnelser när den är torr), andra är smått briljanta. Som maskinen nedan i Moskvas tunnelbana, som låter dig betala för biljetten med en fysisk insats:

Snillrikt, och ett exempel på hur den fysiska och digitala världen kommer närmare varandra genom Internet of Things.

Vi tar tre tyngre exempel som antyder den fulla potentialen i Internet of Things:

Volvo on Call låter dig fjärrstyra bilen med din smartphone

Bilar är en sak som de flesta av oss kan relatera till. Svenska Volvos bilar stödjer sedan 2011 (i varierande utsträckning) den nya versionen av appen Volvo on Call, som via en smartphone sammankopplar förare och bil på smarta sätt. Via appen kan du till exempel – oavsett hur långt ifrån bilen du befinner dig – slå på motorvärmaren, låsa/låsa upp bilen, hitta bilens position och kontrollera bränslenivåer. Nya funktioner lanseras hela tiden. Volvos David Holecek säger såhär om Volvo on Call i en rapport från Telenor:

– Möjligheterna är nästan oändliga, men vi vill försäkra oss om att vi gör rätt saker på rätt sätt när vi flyttar delar av vår affär ut på nätet. Det vore enkelt att bygga in ännu en skärm som ansluts till internet, men vi vill inte bara koppla in internet i bilen, vi vill att bilen ska bli en självständig spelare i den digitala verkligheten.

Rockwell kopplar samman oljeriggar

Rockwell Automation är världens största automatiserings- och informationsbolag inom industrin. De satsar hårt på Internet of Things och för oljeindustrin har de lanserat lösningar som förändrar processerna längs hela kedjan. Med Internet of Things-tanken sammankopplas utrustningen som används för att utvinna, förflytta, raffinera och sälja olja. Användare av Rockwells lösningar får därmed oöverträffad insikt i arbetet genom enorma datamängder som samlas in i realtid. Var kan effektiviteten öka? Har någon maskin en vikande kurva som pekar på att underhåll behövs? Här rör det sig om långa kedjor, dyr utrustning – varje liten insikt som datan ger kan vara värd miljoner.

Scania sammankopplar lastbilar genom ”fleet management”

Lastbilstillverkaren Scania har de senaste tio åren utökat sin verksamhet inom vad de kallar fleet management. Dessa mjukvarutjänster kopplar samman lastbilarna och samlar information från dem. Informationen går sedan att omsätta till konkreta åtgärder för att sänka kostnader, minska utsläpp och köra säkrare. Tjänsterna accelererar kundernas möjligheter till att höja kvaliteten och att bedriva ett ständigt förbättringsarbete.

Telenors rapport berättar Scanias Karin Rådström om hur dessa tjänster skapar ett stort värde för Scania:

– Den insamlade datan från våra uppkopplade tjänster skapar ett stort värde för vår utvecklingsavdelning och säljorganisation, som får in information om hur bilarna används utan att behöva göra omfattande användarundersökningar.

3. Kan det vara bara en trend? Siffror om Internet of Things i Norden.

”Internet of things trend” är tydligen en populär Google-sökning. Låt oss här och nu slå fast att sakernas internet inte är en trend utan en pågående, ostoppbar teknologisk utveckling. Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, skriver såhär om Internet of Things:

”Det svenska samhället och svensk industri måste vara med i utvecklingen [mot fler uppkopplade saker, reds. anm.] om vi ska behålla vår industriella konkurrenskraft internationellt och vårt nationella välstånd.”

Vår konkurrenskraft och vårt välstånd står alltså på spel. Tungt. Siffror från just Vinnova och från telejättarna Telia Sonera och Telenor understryker utvecklingens kraft:

 • Det kommer att finnas uppemot fyra uppkopplade saker per person i Norden redan 2018. Det innebär ungefär 102 miljoner saker uppkopplade till Internet of Things. (Telia)
 • I världen beräknas ca 50 miljarder enheter att vara uppkopplade år 2020. (Vinnova)
 • Marknaden för IoT-lösningar i Norden kommer att växa med 23 % per år fram till 2018, då den estimeras vara värd cirka 9,1 miljarder euro. (Telia)
 • 34 % av de företag som Telenor undersökt uppger att Internet of Things innebär en helt ny intäktskälla för dem. (Telenor)

4. Hur kommer kvalitetsarbete att förändras av Internet of Things?

De tre exemplen ovan är tydliga: kvalitetsarbete och Internet of Things passar tillsammans som handen i handsken. Volvo, Rockwell, Scania – alla exemplen pekar på hur underlaget för effektiv förbättring av tjänster, produkter och organisationer kommer att öka lavinartat med Internet of Things. Med bättre och mer underlag, kommer förändringstakten att öka. Ni behöver vara redo för snabbare förändringar, för att i realtid kunna analysera och agera på data – annars kanske konkurrenterna agerar först.

Vi måste med andra ord alla i våra verksamheter redan nu måste fundera på hur sakernas internet kommer att påverka det just vi håller på med. Har din verksamhet maskiner eller fordon ni använder? Säljer ni någon form av vara till kunden som redan nu eller snart kommer att kunna kopplas till Internet of Things? Eller har du kunder som i sin tur påverkas av den här utvecklingen?

En annan stor fråga blir rekrytering. Vilka kompetenser behöver ni mindre av i framtiden, när t.ex. maskiner inte behöver underhållas och undersökas lika ofta? Vad får ni omvänt ökade behov av, när mer data ska analyseras och förbättringsarbetet behöver gå snabbare?

Till sist handlar kommande förändringar mycket om att se möjligheter. Som Scania:

– Våra fleet management-tjänster innebär även att vi kan sälja vidare information till leverantörer av andra system, vilket också är en helt ny affär för oss, säger Karin Rådström.

”En helt ny affär” för Scania, alltså – kommer ni att kunna upptäcka nya affärsmöjligheter genom Internet of Things? Scania får står som ett utmärkt exempel på hur ett företag som förknippas med traditionell fordonstillverkning nu rör sig mot något större, mot att sälja mjukvara och tjänster till transport- och fordonsindustrin.

5. Vilka nya produkter och kompetenser kräver Internet of Things?

En rapport från världsledande IT-analysfirman Gartner pekar ut de tio teknologiska områden som i den närmaste tiden kommer att vara viktiga för framfarten hos Internet of Things. Om ditt företag kan bidra på något av dessa områden, eller påverkas av områdets utveckling, finns för den framsynta här troligen stor tillväxtpotential.

Här är tre av de tio topprankade områdena som Gartner pekar ut:

Analysverktyg för IoT: Dataanalys är ett stort område i dag, men ändå analyseras bara en bråkdel av all existerande data. Med Internet of Things kommer datamängden att öka radikalt. ”I takt med att datavolymerna fortsätter att öka fram till år 2021, kan behoven hos IoT-analysen utvecklas i annan riktning än traditionell analys,” konstaterar Gartner-rapporten.

Hantering och övervakning av uppkopplade saker: Ett så omfattande fält som IoT kommer att behöva egna ”managers”, att addera till alla de som redan i dag har det ordet på sitt visitkort. Såväl de som hanterar en uppsättning uppkopplade saker, som verktygen de använder, får dessutom nya krav på sig, enligt Gartners rapport: ”IoT introducerar nya problem till management-uppgiften kopplade till skala. Verktygen måste vara kapabla till att hantera och övervaka tusentals och kanske även miljoner av enheter.”

Operativsystem för IoT: Dagens operativsystem (t.ex. Windows eller iOS som finns på Apples telefoner) är inte anpassade för Internet of Things. Bland annat kräver de för mycket kraft och för starka processorer. ”Följdaktligen behöver ett brett utbud av IoT-specifika operativsystem utvecklas för att passa många hårdvaruuppsättningar och funktionsbehov,” står det i Gartners rapport.

Det IoT-relaterade område där behovet av utveckling är som störst, enligt Gartner, är dock säkerheten. Vilket leder oss till nästa fråga.

Internet innebär alltid en risk, men det här är inte det bästa sättet att skydda sig.

6. Finns det säkerhetsrisker med Internet of Things?

Kort svar: Ja.

Som du förstått har Internet of Things en enorm potential. Samtidigt öppnar detta nya område också upp för nya mindre behagliga följdfrågor, framförallt rörande säkerheten i de nätverk av ting som framtiden kommer att innebära.

För visst blir det fantastiskt när du kan styra lås och larm till ditt hem via mobilen. Visst är det kittlande att få kontroll över din bil via en app. Att företagets maskinpark pumpar ut data via nätet dygnet runt. Men vad händer om någon hackar något av systemen och tar kontroll? Så fort något ingår i sakernas internet, kan det bli föremål för attack från andra sidan jorden.

En oro säkerhetsexperter har är att säkerhetslösningarna för uppkopplade ting inte kommer att vara sofistikerade nog. Mycket av dina uppgifter på internet i dag skyddas av ett lösenord, till exempel ditt inlogg till olika molntjänster. Dåliga lösenord är lätta att knäcka (vilket vi skrivit om hur du undviker), men med ett fullfjädrat tangentbord i användarens händer är det åtminstone lätt att kräva komplexa lösenord. Med Internet of Things, däremot, är risken att de uppkopplade tingen kommer att ha mycket sämre säkerhet eftersom de inte har lika avancerade kontrollmekanismer som ett tangentbord. Långa lösenord kanske byts ut mot lättknäckta, 4-siffriga PIN.

Teknikjättarna jobbar med säkerhetslösningar, såklart – men hackarna är också på tårna. En rapport från amerikanska telejätten AT&T visar att antalet scanningar efter säkerhetshål i uppkopplade saker ökade med brutala 458 % mellan 2013 och 2014.

– Erfarna säkerhetsspecialister inom IoT är sällsynta, och säkerhetslösningarna är just nu fragmenterade och involverar flera upphovsmakare. Nya hot kommer att dyka upp fram till år 2021 i takt med att hackare hittar nya sätt att attackera IoT-enheter och protokoll, så långlivade enheter kan komma att behöva uppdateringsbar hårdvara och mjukvara för att anpassa sig under deras livsspann, skriver Gartner.

7. Var kan jag lära mig mer om Internet of Things?

Fler och fler vänder sina ögon mot Internet of Things och dess potential. Här är några avslutande tips om mer läsning för dig som vill fördjupa dig.

Vi på AM System är spända inför vad Internet of Things kan innebära för kvalitetsledning och för våra tjänster, så vi kommer att fortsätta att bevaka ämnet. Följ oss på Facebook eller Twitter (@amsystemab) så håller vi koll åt dig.

Glöm inte att tipsa någon kollega om den här artikeln, om du känner att hen borde skaffa lite bättre koll på Internet of Things.

Prenumerera på våra artiklar


Ärende

Läs mer

Digitalisera era affärsprocesser så som avvikelser, reklamationer och tillbud med smarta formulär.

Funktioner i urval

 • Bygg unika formulär med dra- och släppteknik
 • Bygg från grunden eller installera färdiga mallar
 • Skapa händelser och påminnelser
 • Sök och presentera er data i grafer
Ärende

Dokument

Läs mer

Skapa, dela, granska och godkänn dokument. Så som rutiner, instruktioner och policys.

Funktioner i urval

 • Skapa dokument från färdiga mallar
 • Ordning och reda med revisionshantering
 • Automatisk distribution och påminnelser
 • Hämta färdiga policys
Dokument

Underhåll

Läs mer

Skaffa överblick över underhåll av maskiner, fordon och mycket mer.

Funktioner i urval

 • Skapa arbetsordrar och felanmälningar
 • Ladda upp ritningar, instruktioner och manualer
 • Bygg en hierarkisk objektsstruktur
Underhåll