Fälttyp sliders

Med fälttypen sliders kan du göra såväl enkätundersökningar, medarbetarundersökningar, kundnöjdhetsundersökningar som riskbedömningar och de kan även användas för ta tempen på ett projekt, eller på din personal.

Prova dig fram med de fem olika varianter som finns och hitta den eller de sliders som passar dina användningsområden bäst.

Tips

Sliderfunktionen ”Standard”, ”Risk” samt ”Temperatur” kan du med fördel kombinera med beräkningsfunktionen!

 

falttyp_slider_risk

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?