Fälttyp Tid

Fälttypen ”Tid” kan du med fördel använda när du vill ange tid i något formulär. Kanske avser ditt formulär en möteskallelse där det är viktigt att ange starttid och sluttid i varje ärende som skapas. Med hjälp av fältet Tid styrs dina användare till att skriva tid enligt ett givet format.

falttyp_tid

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?