Se alla

Tillbudshantering i AM System ger er värdefull data

När tillbud inträffar är det viktigt att de registreras och hanteras, allra helst digitalt och lättåtkomligt för alla inblandade. Datainsamlingen av era tillbud är nämligen en skatt för ert ständiga förbättringsarbete.

Tillbud är händelser och incidenter som hade kunnat resultera i någon sorts personskada, fysisk eller psykosocial – men som inte gjorde det. Med digital tillbudshantering i AM System kan ni både registrera, åtgärda och följa upp tillbuden och därmed minska risken för att de ska inträffa igen.

Ingen tillbudsrapportering fungerar om den är komplex och svåråtkomlig. Eftersom AM System är en molntjänst så kan medarbetarna komma åt systemet oavsett var de befinner sig och oavsett om de sitter vid en dator, läsplatta eller smartphone.

Det är i AM Systems molntjänst Ärende som ni enkelt kan bygga upp er digitala tillbudsrapportering och göra den tillgänglig för alla medarbetare. Här kan ni standardisera och effektivisera er hantering av alla händelser, tillbud, olyckor, risker och incidenter.

Så här hanterar ni tillbud i AM Systems molntjänst Ärende

Ni kan utgå ifrån en av alla färdiga mallar som finns att tillgå via AM System, eller själva skapa ert digitala tillbudsformulär. Addera avsnitt, fält, rubriker och hjälptexter precis som ni vill ha dem.

Fler anmälda tillbud betyder minskade risker för att tillbuden, eller i värsta fall olyckorna, ska inträffa igen. Så tänk på att hålla blanketten så enkel och smidig som möjligt. Komplettera med aviseringar och påminnelser som skickas med automatik från AM System, beroende på tillbudets prioritet.

Genom rättigheter kan ni ge alla berörda medarbetare tillgång till ert tillbudsformulär och registreringen kan börja, från mobil, läsplatta eller dator. Detta kommer att ge er en samlad bild och överblick på alla potentiella risker och skapa systematik i ert arbetsmiljöarbete.

Här är några av funktionerna du har tillgång till om du sköter tillbudshanteringen i AM System:

  • Fyll i rapporter om tillbud som innehåller all nödvändig information.
  • Skicka ärendet vidare till rätt personer.
  • Möjlighet att bifoga bilder från mobiltelefon, vid tillbudsregistreringen.
  • Få tydliga aviseringar när någon skickar ett ärende vidare till dig.
  • Se alla delar av hanteringen i programmet.
  • Få en påminnelse när det är dags att följa upp ärendet.

Tillbud

Följ händelseförloppet av alla tillbud

När någon av dina medarbetare registrerar ett tillbud i AM System, så får du en avisering från systemet som talar om att du ska hantera ärendet. Du kan antingen välja att utreda tillbudet själv, eller skicka det vidare till någon annan. Om du väljer att skicka ärendet vidare får nästa person en avisering för att ingenting ska falla mellan stolarna.

Ni kan hela tiden följa händelseförloppet i Ärende och kan ställa in en tidsbegränsning för hur lång tid hanteringen av tillbudet får ta. När tillbudet är utrett skapar den händelseansvarige en plan för uppföljning och sätter ett datum för när uppföljningen ska vara genomförd.

Den som ska följa upp tillbudet får sedan en avisering när det är dags för uppföljningen. De tillbud som har följts upp och avslutas sparas i Ärende för att fungera som underlag för statistik. Det går att sortera de olika tillbuden som rapporterats efter olika sökkriterier eller söka efter ett specifikt fall genom att använda sökfunktionen.

Tillbudshantering – en del i helheten

Genom att digitalisera er tillbudshantering får ni en bättre överblick och kontroll. Ni kan skapa en standard som effektiviserar arbetet och med hjälp av datainsamlingen av tillbud kan ni prioritera åtgärder och se trender.

AM Systems molntjänst Ärende fungerar att använda separat och blir ännu kraftfullare tillsammans med tjänsten Dokument. Gemensamt utgör de en digital plattform och helhet för ert ledningssystem.

För fler tips och guidning inom tillbudshantering, kolla in vår artikel nedan.

Undvik olyckor med smartare tillbudshantering

Intresserad?

Samla processer, dokumentation och ärenden i AM System. En effektiv plattform för hela ledningssystemet.

Jag vill veta mer