Ärende

Ett ärendesystem lika kraftfullt som lättanvänt

Flytta alla era processer och rutiner till molnet med digitala formulär och rapporter. Använd befintliga mallar för enklaste starten, eller bygg själv med drag-och-släpp-teknik för att matcha din organisations processer. Upptäck kraften i Ärende genom att testa - kostnadsfritt.

Tack! Vi hör av oss till dig inom kort :)

Ett fel uppstod, var god försök igen senare :(

Populära funktioner i vårt ärendehanteringssystem

Kraftfull ärendehantering kräver kraftfulla funktioner. Enkla att lära sig och lätta att anpassa efter era behov. Lär dig om funktionerna som får våra kunders digitala arbetsprocesser att sjunga.

 • Skapa formulär

  I vår formuläreditor skapar du ett digitalt arbetsflöde som du bygger upp med ett valfritt antal sektioner. Dra och släpp element som textfält, checkboxar och datumfält i formuläret och anpassa formuläret helt och hållet efter era behov.

 • Skapa formulär från mallar

  Vi har ett stort bibliotek av färdiga mallar som du kostnadsfritt kan använda för att snabbt bygga upp ett eget formulär. Vi har till exempel mallar för:

  • avvikelsehantering
  • tillbudsrapportering
  • reklamationer
  • avtalshantering
  • internrevisioner
 • Anpassa användares rättigheter

  Alla användare kopplas till en profil. Utifrån profilen anpassar administratören vilka rättigheter som användaren har. Till exempel kan administratören välja vilka formulär användaren ska ha tillgång till och vilka rättigheter användaren ska ha i det aktuella formuläret.

 • Se Mina ärenden

  Under Mina ärenden kan du se ärenden som andra har skickat till dig, ärenden som du ska åtgärda, godkänna, följa upp eller hantera på något annat sätt. I formuläret styr du hur länge ärendet ska visas i Mina ärenden.

 • Visa statistik och exportera data

  Du kan presentera all data från olika formulär i Ärende som grafer och stapeldiagram direkt i programmet. Informationen från formulär kan också visas i en lista eller exporteras till format som xls, txt och xml.

 • Trigga aviseringar

  Du kan skapa triggers i programmet som gör att en avisering går ut till berörda användare när ett ärende skapas, ändras eller får förändrad status. Aviseringen skickas till användaren via e-post och du väljer själv vad som ska stå i aviseringen.

 • Sätt upp ledtider

  Du kan sätta upp mål för när ett ärende ska vara påbörjat, åtgärdat och avslutat under funktionen Ledtider. Du kan också låta programmet skicka påminnelser när ett ärende har gått över tiden genom att skapa triggers för aviseringar till rätt personer.

 • Välj status för ärenden

  Du kan välja mellan fyra olika statusar i Ärende: Registrerat, Påbörjat, Åtgärdat, Avslutat. Du väljer vilken status ett ärende ska få genom att ställa in och välja vilka fält som ska vara ifyllda för att ärendets status ska ändras. Kanske krävs det t.ex. att fyra specifika fält, som du väljer, har fyllts i innan ärendet får status Åtgärdat. Du kan låta andra användare få aviseringar när ett ärende nått upp till en särskild status genom att trigga aviseringar för det.

 • Använd sökverktyget

  Du använder sökverktyget för att hitta olika ärenden. Du kan göra en fritextsökning eller göra en avancerad sökning med kriterier som period eller status.

   

 • Skapa repeterade fält

  Du kan repetera vissa fält om du vill använda dem mer än en gång. Kanske vill du kunna reklamera flera varor inom samma reklamationsflöde? Då kan du repetera artikelraden och fyller i en vara för varje rad. Repeterade fält är även användbart om ett ärende ska delas upp i aktiviteter som ska tilldelas till olika personer inom organisationen.

 • Relatera värdelistor till varandra

  Med relaterade listor kan du skapa relationer mellan värdelistor. Vad du väljer i den första värdelistan påverkar vad som syns i nästa – väljer du Västerbotten får du upp orter i Västerbotten i nästa lista, väljer du Norrbotten får du orter i Norrbotten. Använd värdelistorna för att till exempel begränsa vilka mottagare som ett ärende ska skickas till.

   

 • Dela upp ärenden i sektioner

  Du kan dela upp dina ärenden i flera olika sektioner och bara redigera en sektion i taget. Du kan till exempel ha en sektion för registrering av ett ärende, en sektion för utredning och en för uppföljning.

   

 • Skicka data med webhooks

  Webhooks är ett sätt att få datamängder skickade till ett externt system i realtid. Du kan använda en webhook för att bygga integrationer med andra system. Webhooks är en del i Ärende under funktionen “Triggers”. En trigger utlöses när ett villkor uppfylls vilket gör att du har full kontroll över när din Webhook aktiveras.

  Tekniskt är en Webhook en HTTP POST med JSON data som du själv definierar. Datan kan postas till valfri värd eller mottagare.

   

   

 • Mejla eller skriv ut pdf:er

  Om du vill skriva ut eller mejla något från Ärende till en kund, leverantör eller annan extern part sparar du ner informationen som en pdf. Du väljer själv vilka fält som ska finnas med i pfd:en och om du vill ha med sidfot och sidhuvud.

   

   

 • Skapa obligatoriska fält

  När du skapar ett formulär kan du välja att vissa fält ska vara obligatoriska för användaren att fylla i. Användaren kan inte spara ärendet förrän de obligatoriska fälten är ifyllda.

   

 • Fördela uppgifter med namnlistor

  Fältet Namnlistor i formuläreditorn gör att du kan avisera ett ärende till en viss användare eller grupp. Dra ut fältet till den uppgift som du vill att användaren eller gruppen ska utföra så får de en avisering i programmet och på mejl om att de har fått ett nytt uppdrag. Du kan dra ut fältet till flera olika ställen inom samma ärende och på så sätt tilldela olika användare olika uppdrag. När det finns en namnlista i formuläret och ett namn är valt så får personen behörighet till ärendet om detta väljs in på den profil som användaren tillhör.

 • Bygg checklistor

  I formuläreditorn finns det ett fält som heter flervalslista. I detta fält lägger du upp olika val. Checklistan kan hämta värden från en global lista eller från en annan lista i samma formulär. En lista kan ha ett förval som alltid väljs när man skapar ett ärende. Värden i listan kan inaktiveras och slås ihop. Alla värden är sökbara och kan presenteras i grafer.

 • Lägg till bilder i formulär

  I dina formulär kan du lägga till ett fält som heter bilduppladdning. Dra fältet till den plats där du vill att användaren ska kunna ladda upp en bild. Du kan ha flera bilduppladdningar på olika ställen i ett formulär och det går bra att placera bilduppladdning i ett repeterat fält. Om du vill kan du välja att bilduppladdningen ska vara obligatorisk, vilket innebär att användaren måste lägga till en bild för att kunna spara ärendet.

 • Ladda upp filer i formulär

  I dina formulär kan du välja att användaren ska kunna bifoga filer med hjälp av Filuppladdaren. Dra fältet till den plats där du vill att användaren ska kunna bifoga en fil. Du kan ha flera filuppladdare på olika ställen i ett formulär och det går bra att placera uppladdaren i ett repeterat fält. Om du vill kan du välja att det ska vara obligatoriskt att bifoga en fil, vilket innebär att användaren måste ladda upp en fil för att kunna spara ärendet.

   

 • Hantera enheter och valutor

  Ärende kan hantera olika enheter och valutor för att underlätta för användare från andra länder. Alla fält som är numeriska i ett formulär kan man koppla en enhet eller en valuta till.  Alla användare oberoende vilket land som ändrar eller skapar ärenden använder sin egen valuta och sina egna enheter. Systemet räknar sedan om det i exempelvis SEK och svenska enheter utifrån de omräkningsfaktorer som ställts in under enheter och valutor.

 • Skapa listor med globala värden

  I formuläreditorn kan du dra in ett fält som heter lista. Innehållet i listan kan anpassas för varje formulär eller hämta värden från en global lista. När en global lista uppdateras ändras också innehållet i alla listor som hämtar sin information från den, så att du inte behöver ändra i alla listor manuellt.

   

 • Beräkna och summera

  I formuläreditorn kan du fylla  olika värden och siffror som programmet sedan beräknar eller summerar. Ärende hanterar de vanligaste räknesätten.

"Tack vare AM System har nästan allt icke värdeskapande arbete eliminerats. Mitt arbete har blivit otroligt effektivt och styrt och jag behöver aldrig känna en osäkerhet kring den information jag får till mig via systemet."

Victoria Abrahamsson
Supplier Quality Manager, CJ Automotive AB

"AM System är överlägset det mest lättarbetade avvikelsehanteringssystem jag jobbat med. Som administratör i systemet kan jag lägga till en användare eller göra ändringar i en mall på nolltid. Dessutom är supporten snabb på att svara när jag vill ha hjälp med någon funktion."

Anna Kurkkio
Kvalité- och miljösamordnare, Kuusakoski Sverige AB

"Acejets AB valde AM system för att vi relativt fort kunde skräddarsy ett rapporteringssystem, som möter kraven på rapportering och återkoppling inom civil luftfart (EASA). Möjligheten att kunna administrera systemet internt gör det väldigt attraktivt. Att kunna lägga till eller ta bort tex funktioner, påminnelser eller användare gör att systemet alltid kan hållas uppdaterat, utan fördröjning. Behövs hjälp av supporten, får man, via sin portal, ett ärendenummer och ett mail om uppdateringar, av sitt ärende. Enkelt att följa upp! Jag rekommenderar helt enkelt AM System!"

Henrik Holmberg
Accountable Manager, Acejets

"AM System förenklar det vardagliga arbetet genom att de skapat ypperliga formulärmallar. De företagsanpassningar vi gjort är enkla att genomföra då systemet är enkelt att anpassa. Vi använder Reklamation, Underhåll, Leverantörsbedömningsmodulerna. Supersnabb support är ett plus."

Anders Olsson
HSEQ/FPC, ArcelorMittal Construction Sverige AB

"AM System finns alltid tillgängligt i datorn eller telefonen och vi kan lätt själva justera och skapa mallar och rapportformulär."

Jan Boren
COO/Operativ Chef, Aviation Capacity Resources AB

"AM System ger oss möjlighet att spara historik på ett strukturerat sätt. Med AM System har vi ett bra verktyg att jobba med förbättringar och inte behöva upprepa felen."

Ulrika Björn
Quality Manager, Stafsjö Valves AB

Vad kostar det?

Här kan du snabbt kalkylera månadskostnaden för Ärende utifrån era behov. Kom ihåg att vi alltid erbjuder en kostnadsfri testperiod, helt utan avtal. (En mer precis prisräknare hittar du på Beställ-sidan!)

Per månad

Per användare

Beräkna månadskostnad