Ärendehantering som förenklar & effektiviserar

Utforma styrda ärendeflöden som du vill ha dem. Skapa systematik som underlättar för både medarbetare och uppföljning.

Ärendehanteringssystem för era behov

 • Avvikelser

  Arbeta systematiskt med att registrera alla fel och brister som upptäcks i er verksamhet.

 • Tillbud

  Tillbud är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rapportera enkelt och smidigt.

 • Riskanalyser

  Identifiera, bedöm och eliminera era risker och arbeta effektivt med riskanalyser.

 • Revisioner

  Standardisera era revisioner genom att planera, utföra och följa upp, på ett och samma ställe.

Enkel ärendehantering för effektiva flöden

Ge liv till alla typer av ärendeflöden. Skapa fritt med dra och släpp eller utgå ifrån färdiga mallar. Och addera automatiska påminnelser med hjälp av triggers.

Digitalisera ärendeflödenDigitalisera ärendeflöden

I formuläreditorn skräddarsyr du era processflöden med uppskattad drag and drop teknik. Du kan enkelt skapa anpassade flöden, i valfritt antal steg, som blir intuitiva för era användare. All data som samlas in kan du sedan följa i realtid, samt dela och samarbeta kring genom vår kraftfulla sökfunktion. Genom aviseringar uppmärksammar och fördelar du uppgifter till medarbetaren och självklart kan du styra rättigheter utifrån roller och profiler i systemet.

Publika ärendenPublik registrering

Innebär att du kan dela ett formulär publikt via en länk, till mottagare som inte har en licens i AM System. Det hjälper er att samla in registreringar från externa parter. Systemet aviserar rätt person, som kan gå in och bearbeta ärendet. Publik registrering kan också ske anonymt.

Färdiga formulärFärdiga formulär

Ladda ner färdiga formulär som du enkelt anpassar efter era behov. I biblioteket av formulär hittar du mycket användbar inspiration för avvikelsehantering, tillbud, olika checklistor och mycket annat. 

Ladda upp extern dataLadda upp extern data

Data som exempelvis handlar om artiklar, orderdata, kunder eller leverantörer finns troligtvis redan i andra befintliga system. Dessa kan vår molntjänst Ärende använda och hämta in, när man skapar och ändrar ett ärende.

SpråkstödStöd för alla språk

Ärende levereras alltid på svenska och engelska. Du kan bygga upp ett formulär på flera språk med olika översättningar för varje objekt. Du kan också göra kopplingar mellan formulärets olika språk och användarens förvalda språk.

Azure ADAnvändarhantering med Azure AD

AM System har stöd för Azure AD, en molnbaserad tjänst från Microsoft för identitets- och åtkomsthantering, genom exempelvis Single sign-on (SSO).

Detta skapar förutsättningar för en smidig inloggning för användarna och enkel hantering för administratörerna. Uppsättning av Azure AD görs alltid i samråd med AM System.

 

Inspiration & berättelser

Titta närmare på några av våra kunder och läs mer om AM Systems användningsområden

Frågor & Svar

Ett ärendehanteringssystem har till uppgift att styra händelser och processer som sker i en verksamhet, på ett sätt så att det blir tydligt för alla vad som förväntas av dem. Det kan röra allt ifrån att fylla på bönor i kaffemaskinen till att utveckla en ny produktionsprocess i verksamheten.

Genom att skapa tydliga digitala flöden kommer uppgifter att underlättas för varje medarbetare, och tillsammans sätter ni det bästa och mest effektiva arbetssättet. Energi och tid läggs där det skapar mest värde.

Så även om kaffebönorna behövs, finns viktigare och långt mer kritiska moment i en verksamhet. Där standardisering, samarbete och effektivitet är nyckeln till framgång. AM Systems ärendehantering hjälper er att systematisera era flöden, skapa effektiva överlämningar och automatisera rätt information och uppgifter, i rätt tid. Ni kan fokusera på arbetet medan systemet säkerställer rätt kvalitet.

Ett ärendehanteringssystem standardiserar era olika arbetsflöden och gör det ”lätt att göra rätt” för alla inblandade, oavsett roll eller funktion på företaget. Det hjälper dig att skapa önskad styrning av olika arbetsflöden då systemet guidar medarbetarna i vad som ska göras, av vem och när. Utan ett sådant system blir det svårt att följa upp status och resultat, uppnå effektivitet och hitta förbättringspotential.

AM System hjälper dig att flytta era processer och rutiner till ett digitalt system byggt för att göra organisationer effektiva. Med hjälp av AM System ökar du dessutom dina chanser att få med dig medarbetarna i arbetet, eftersom vi har fokus på en användarupplevelse som ska göra det både enkelt och roligt. Kvalitetsarbetet blir istället kvalitet-i-arbetet, i alla era processer.

AM System är skapat för att du och dina medarbetare enkelt ska komma igång. Utöver att ni får tillgång till en rad färdiga mallar för de vanligaste ärendena kan ni själva använda vår pedagogiska drag-and-drop-funktion och bygga utifrån era specifika behov.

Tanken med AM System är att det ska vara ett flexibelt system, som anpassar sig efter er – inte tvärt om. På så sätt kan ni börja litet utifrån det behov som finns just nu och sedan växa och utöka hur mycket ni vill.

Med AM System som plattform får ni en effektivare organisation med mer samverkan och förståelse för allas delaktighet. Tjänsten är tillförlitlig, tillgänglig och hjälper dig att visuellt digitalisera och koppla samman organisationens processer med dess styrande dokumentation och ärendeflöden – oavsett var ni befinner er.

AM System ger er dels en mångsidig digital plattform för ert ledningssystem. Men också en partner med kunskap, som är insatta i er vardag av krav och ständiga förbättringar.

Vårt team av kundutvecklare hjälper er igång med en uppskattad onboarding och erbjuder löpande fördjupningar och utbildningar.