Se alla

Insikter från Kvalitetsmagasinet Live 2021

Den 21-22 april arrangerades Kvalitetsmagasinet Live, där AM Systems Anna Lindström och Victoria Abrahamsson deltog och tillsammans med alla andra deltagare fick tillfälle att reflektera, inspireras och ta del av en omvärldsspaning i ämnet kvalitetsarbete.

Temat för årets konferens var Matcha det strategiska och operativa kvalitetsarbete effektivt. Så här sammanfattar Anna och Vickan de viktigaste insikterna från två riktigt bra dagar.

1. Kvalitet ur ett hållbarhetsperspektiv

SIQ är Institutet för Kvalitetsutveckling, där Anna Nilsson-Ehle är styrelseordförande. Hon var även årets första talare på Kvalitetsmagasinet Live 2021. Hennes halsringning pryddes av en brosch med de Globala målen för hållbar utveckling, vilket också var tongivande för årets konferens. Här sammanfattades bland annat:

  • Framtidens kvalitetsstyrning (Kvalitet 5.0) handlar mycket mer om hållbar utveckling. Med större fokus på externa intressenter, inte bara kunden
  • Oavsett om det handlar om de Globala målen, tekniska system eller mänskliga organisationer så hänger allt ihop och alla spelar roll
  • Ibland är subtraktion (att ta bort) bättre än addition (att lägga till) när man vill öka kvaliteten

2. Kultur för att lyckas

Många talare delade med sig av insikterna kring hur betydande både “Kvalitetskultur” och “Innovationskultur” är för att nå framgång. Det handlar om hur vi faktiskt agerar och gör.

3. Digital omställning

Idag står nästintill alla verksamheter inom en fortsatt digital omställning.

Att tänka på vid en digital transformation:

  • Tänk först – gör en plan
  • Ta reda på vad du inte vet
  • Ledningens engagemang
  • Involvera

4. Visualisering ger resultat

Glöm inte vikten av visualisering. Som stöd till ord, siffror och begrepp kan vi visualisera mer och genom det skapa större engagemang och bättre effekt.
Här berördes områden som exempelvis visualisering av resultat och status i en produkt.

Avslutningsvis ser vi från AM System redan fram emot nästa års konferens. Bra genomfört säger vi till Kvalitetsmagasinet!

Intresserad?

Samla processer, dokumentation och ärenden i AM System. En effektiv plattform för hela ledningssystemet.

Jag vill veta mer