Underhåll har sin framtid i AM Service

AM Service är en avknoppning av AM System:s programtjänst Underhåll som funnits i vår produktportfölj under många år och som har ett både gott och långt rykte i underhållsbranschen. I grund och botten vill vi satsa hårt på det här segmentet, och då i en renodlad verksamhet med 100% fokus på just underhåll och service.

AM Service kommer att lanseras i början av 2020 och vi har höga ambitioner då målet är att utveckla ett modernt och framtidssäkert underhållssystem som svarar upp mot såväl aktuella som kommande krav som ställs av våra kunder och användare.

Tjänsten blir enkel att använda, den blir mobil och den blir öppen för integrationer med externa system. AM Service påminner därmed om AM System:s övriga tjänster genom att det är en molntjänst som beställs enligt en prenumerationsmodell.

AM Service är en helt ny programvara från första till sista raden, så även om funktionerna från Underhåll delvis kommer att känna igen, är både motorn och chassit utvecklat under 2018 – 2020.

AM Service driftas hos AWS precis som övriga tjänster hos AM System. Tjänsten får en App för både iOS och Android. AM Service kommer med ett komplett API som kommer att öppnas upp stegvis för våra kunder. Integration med andra tjänster och enheter (IOT) kommer därmed att vara fullt möjliga.

Samverkan och informationsutbyte är i fokus när vi utvecklar AM Service. Både inom din egen arbetsyta (i tjänsten benämnd ”site”) och också via externa arbetsytor som tillhör andra bolag, men där du tillåts delta i deras arbete. Medarbetare och leverantörer bjuds nu enkelt in till tjänsten för att exempelvis felrapportera, öppna och stäng arbetsorder samt mycket mycket mer.

På AM Service hittar ni mig, Anders Hultdin, samt också Tobias Öberg och Kim Forsgren, som båda arbetat som utvecklare på AM System. De lägger nu all sin kraft på att utveckla nya AM Service och vår förhoppning är att vi under 2020 ska se att våra Underhålls-kunder byter till AM Service.

AM Group
Anders Hultdin, VD

Prova AM System

Involvera fler i kvalitetsarbetet med AM Systems plattform för ledningssystem. Du provar vår tjänst gratis i 30 dagar.

Prova AM System 30 dagar

Din data, ditt val

AM System sparar ingen data om hur du navigerar på vår webbplats. Vi behöver dock spara cookies för att vissa sidor ska fungera. Datan är alltid anonym, och vi sparar så lite vi kan.

Jag förstår
Mer information