Integritetspolicy

Inledningsvis

Vår integritetspolicy förklarar vilken information vi på AM System samlar om dig, hur vi använder informationen och vilka olika valmöjligheter du har. När vi pratar om “AM System”, “vi”, “vår”, “våra” och “oss” i den här policyn menar vi AM System, som tillhandahåller vår molntjänst. När vi pratar om vår “molntjänst” i den här policyn menar vi vårt kvalitetsledningssystem och alla delar som ingår i det. Vår tjänst är tillgänglig via webbläsare till stationära datorer, bärbara datorer, mobiltelefoner och surfplattor.

Informationen som vi samlar in

1. Kunddata

När vi i den här policyn pratar om information om våra kunder som vi har fått genom vår molntjänst kallar vi den informationen för “Kunddata”. Kunddatan kontrolleras av organisationen eller annan tredje part som använder vår tjänst. När AM System samlar in eller hanterar data gör vi det å kundens vägnar. Det här är några exempel på kunddata (men kom ihåg att det bara är exempel; det kan finnas ytterligare data):

 1. företagsuppgifter i vårt affärssystem för att kunna skicka ut fakturor.
 2. e-post och telefonnummer till administratören av molntjänsten.
 3. företagsuppgifter i molntjänsten som ni själva sparar.
 4. användare med användarnamn och e-post.

Om du väljer att registrera dig i vår molntjänst och skapa ett användarkonto tillhör du gruppen som vi hädanefter kommer att kalla “användare” (läs våra användarvillkor här). Om du använder molntjänsten på uppmaning från en kund, oavsett om den kunden är din arbetsgivare, en annan organisation, eller en enskild person, så kan den kunden ha sina egna policyer angående att lagra, dela, modifiera, radera och bibehålla data som kan påverka din användning av tjänsten. Kontrollera alltid med kunden om den har några särskilda policyer eller inställningar som kan beröra dig.

2. Annan information som vi samlar in

AM System kan också samla in eller få följande information:

 • Information som du lämnar när du skapar en användare. Det kan till exempel vara din mejladress och ditt lösenord som du använder för att logga in.
 • Information om ditt företag. När en användare registrerar sig för att använda vår tjänst samlar  vi in användarens mejladress, användarnamn och lösenord samt namnet på organisationen som användaren utnyttjar tjänsten genom.
 • Faktureringsinformation. När du betalar för vår tjänst kan vi eller de tredje parter som hanterar våra betalningssystem spara din faktureringsadress.
 • Information om hur du använder tjänsten. Det kan till exempel vara information som du uppger vid kontakt med vår kundtjänst, och information om vilket
 • Kontaktinformation. Om du ger ditt tillstånd till det samlar vi in kontaktinformation som du väljer att registrera när du använder tjänsten.
 • Loggdata. När du använder vår tjänst sparar våra servrar automatiskt information, inklusive information som din webbläsare skickar när du besöker en webbplats eller information som din mobiltelefon eller surfplatta skickar när du använder dem. Loggdatan kan inkludera din IP-adress, adressen till den webbplats som du besökte innan du använde vår tjänst, typ av webbläsare och inställningar för webbläsaren, datum och tid för när du använde tjänsten, information om plug-ins, dina språkinställningar samt cookies.
 • Information om vilken enhet du använder. Vi kan komma att samla in information om vilken typ av enhet du använder för att besöka tjänsten, inklusive vilket operativsystem du använder, inställningar på enheten, unik information som kan identifiera enheten och data om när enheten kraschar.
 • Data om geolokalisering. Detaljerad GPS-lokalisering samlas bara in med ditt tillstånd. Wi-fi och IP-adresser som vi får från din webbläsare eller enhet kan användas för att avgöra din ungefärliga position.
 • Om du väljer att intergrera en tredje part när du använder tjänsten kommer vi att koppla den tjänsten till vår tjänst. De som tillhandahåller tredjepartstjänsten kan komma att dela viss information om dig med oss. Vi kommer däremot inte att få eller spara dina lösenord för några av de tredjepartstjänsterna.

AM System kan också ta emot information från andra som vi arbetar med för att förbättra vår information och vår tjänst. Det kan till exempel vara vilka IP-adresser som hör till vilka geografiska områden, eller information om hur väl en marknadsföringskampanj fungerade.

Hur vi använder informationen om dig

Vi använder informationen om dig för att förse dig med tjänsten och för att förbättra den. (Här kan du läsa vår utvecklingspolicy.)

1. Hur vi använder kunddata

AM System kan få tillgång till och använda kunddatan. Det kan vi göra om det är nödvändigt (inom rimliga gränser), och i enlighet med vår överenskommelse med kunderna för att (a) tillhandahålla, underhålla och förbättra tjänsten, (b) förhindra eller uppmärksamma problem med service, säkerhet eller teknik eller för att på kundens begäran lösa ett kundtjänstproblem (c) lagen kräver det eller om det tillåts genom vår Data- och säkerhetspolicy. (d) det framgår i vårt avtal med kunden eller om det uttryckligen tillåtits i skrift av kunden. Ytterligare information om AM Systems konfidentialitets- och säkerhetsarbete med hänsyn till kunddata finns tillgänglig i vår Data- och säkerhetspolicy.

2. Hur vi använder annan information

Vi använder andra data när vi tillhandahåller tjänsten. Det gör vi för att:

 • Förstå och förbättra våra tjänster. Vi undersöker och analyserar trender för att få en bättre förståelse för hur våra användare använder tjänsterna och hur vi kan förbättra dem.
 • Kommunicera med dig genom att svara på dina önskemål. Om du kontaktar oss för att få hjälp med ett problem eller få svar på en fråga kommer vi att använda din information för att svara dig. Vi kan också kommunicera med dig genom att skicka mejl angående tjänsten eller förvaltning av tjänsten. Vi kan också kontakta dig för att informera dig om förändringar i tjänsten och andra upplysningar som är relaterade till tjänsten. Dessa meddelanden är en del av tjänsten och du kan inte avregistrera dig från dessa utskick. Vi kan också skicka information om nyheter som rör AM System. Dessa utskick kan du avregistrera dig från.
 • Administrera konton och sköta betalningar.
 • Kommunicera med dig och marknadsföra våra produkter. Vi kan behöva kontakta dig för fakturering, kontohantering och liknande omständigheter. Vi kan också komma att kontakta dig i reklam- och marknadsföringssyften. Du kan avregistrera dig från dessa utskick.
 • Undersöka och förhindra störningar och problem. Vi arbetar hårt för att hålla vår tjänst trygg och fungerande.

Den här policyn begränsar inte våra rättigheter att hantera data som är avidentifierad eller som sammanställts som statistik, så att den inte längre kan kopplas till en identifierbar användare eller kund.

Dina valmöjligheter för datahantering

Dina valmöjligheter gällande Kunddata

Kunden har kontroll över och många val kopplat till kunddatan. Till exempel kan kunden ge någon tillgång till eller ta bort någons tillgång till tjänsten, styra rättigheter, exportera data, skapa nya användare på kontot, dela dokument och ärendeflöden som publika handlingar. Eftersom dessa val och instruktioner kan resultera i tillgång till eller användning av mjukvaran eller att data avslöjas, modifieras eller tas bort, kan kunden kontakta vår support för mer information om val och instruktioner i tjänsten.

Dina valmöjligheter gällande annan information

Om du har några frågor angående dina data, vår hantering av dem eller dina rättigheter gällande data, kontakta oss på info@amsystem.com

Andra valmöjligheter för integritet

Du kan ha möjlighet att kontrollera cookies och andra typer av lokal lagring av data genom din webbläsare. Du kan också ha möjlighet att ändra dina inställningar i din mobiltelefon kring att samla och dela till exempel platstjänster och annan data. AM System kan inte kontrollera de här valen eller påverka dess grundinställningar eftersom de erbjuds via din mobiloperatör eller webbläsare.

Delning och avslöjande av data

Det kan finnas tillfällen när datan som beskrivs i den här policyn kan komma att delas av AM System. Den här sektionen förklarar endast hur AM System själva kan dela sådan information. Kunderna beslutar själva över vilka policyer de har för att dela och avslöja kunddata. AM System kan inte kontrollera hur kunder eller deras tredje parter väljer att dela eller avslöja kunddata.

1. Delning och avslöjande av kunddata

AM System kan komma att dela kunddata med andra i enlighet med vår överenskommelse med kunden eller enligt kundens instruktioner. Det inkluderar:

 • Tredje parter i form av tjänsteleverantörer. Vi kan involvera tredje parter både i form av företag och enskilda personer för att hantera kunddata.
 • Filialer. Vi kan involvera filialer till vårt företag för att hantera kunddata.

2. Delning och avslöjande av annan data

AM System kan dela annan data med:

 • om dig med andra kunder. Om du till exempel kontaktar oss för att få hjälp med ett problem i tjänsten som också berör andra användare kan vi komma att dela ditt problem med de berörda användarna för att kunna lösa problemet.
 • tredje parter i form av tjänsteleverantörer. Det kan vara företag eller enskilda personer som tjänsteleverantörer för betalning eller informationshantering.
 • Filialer som vi engagerar i vårt företag för att hantera data.

3. Andra typer av avslöjanden

AM System kan dela eller avslöja kunddata och annan data av följande anledningar:

 • Vid förändringar i vår affärsstruktur. Om AM System exempelvis begär konkurs, gör en sammanslagning, förvärvas, upplöses, omorganiseras eller säljs delvis eller helt kan vi dela data med andra. Det inkluderar också andra liknande situationer och under tiden som vi förbereder oss för en sådan situation.
 • För att rätta oss efter lagar eller lagstadgade krav och för att kunna svara mot juridiska krav, domstolsordningar och andra juridiska processer.
 • För att skydda våra rättigheter, vår egendom och vår säkerhet eller tredje parters rättighet, egendom och säkerhet. Det kan också vara för att upprätthålla avtal och policyer, eller i samband med att undersöka och förebygga bedrägerier.

Vi förbehåller oss rätten att avslöja eller använda kollektiv eller avidentifierad information, oavsett syfte. Till exempel kan vi dela informationen med våra partner eller andra i affärssammanhang eller i undersökningssyften. Det kan till exempel handla om att berätta för en potentiell kund hur många aviseringar som ett företag som använder vår tjänst skickar per dag, eller att vi samarbetar med forskningsföretag eller forskare för att undersöka intressanta frågor om kommunikation på arbetsplatsen.

AM Systems säkerhetsarbete

AM System tar säkerheten på största allvar. Vi vidtar flera åtgärder för att skydda den information som du ger oss. Vi anstränger oss för att din information inte ska försvinna, utnyttjas, hamna i orätta händer eller avslöjas. Våra åtgärder för att säkra din information är anpassade efter modern teknologi och efter den känsliga data som vi samlar in, hanterar och lagrar. För att få veta mer om våra policyer angående säkerhet och sekretess för Kunddata och annan data, läs vår Data- och säkerhetspolicy.

AM System och barn

Vår tjänst är inte riktad till barn under 13 år. Kontakta oss om du upptäcker att ett barn under 13 år har lämnat personlig information till oss utan vårdnadshavarens godkännande.

Förändringar i integritetspolicyn

Vi kan göra förändringar i den här policyn ibland. Om vi gör det kommer vi att informera om de förändringarna på den här sidan. Om du väljer att fortsätta använda tjänsten efter att förändringarna har trätt i kraft godkänner du den uppdaterade policyn.