Se alla

Leverantörsbedömning blir enklare med AM System

Alla organisationer och företag vill ha nöjda kunder. Det är viktigt att kunna uppfylla deras krav på produktens kvalitet, tillgänglighet och pris, och då måste varje del i kedjan som leder fram till kunden fungera. En del av den kedjan är era egna leverantörer, en del som måste utvärderas och granskas lika noga som de andra delarna. Med AM System skapar ni rutiner för leverantörsbedömningen, bland annat med hjälp av mallar och påminnelser.

 

Så fungerar det att göra en leverantörsbedömning

Om du ansvarar för att anlita leverantörer är du förmodligen också bekant med några av de utmaningar som kommer med att anlita en ny leverantör. Det finns många olika leverantörer att välja mellan i de flesta branscher, så att hitta den som passar bäst för din organisation kan kännas krångligt och omständligt. Du kan dock underlätta arbetet genom att ha vissa strategier för hur bedömningen ska gå till, exempelvis genom att förbereda mallar för självbedömning som leverantörerna själva får fylla i. Där kan du låta dem berätta allt från vilka ISO-standarder de uppfyller och om de har rutiner för att ständigt förbättra sitt arbete till om de mäter sin kundnöjdhet på något sätt och vilka krav de ställer på sina respektive underleverantörer.

Du kan till exempel göra en leverantörsbedömning för att:

  • ni vill utvärdera leverantörens finansiella styrka
  • ni vill undersöka om leverantören har kvalitetsledningssystem och rutiner som når upp till den kvalitet som ni kräver av en leverantör
  • ni vill veta hur bra leverantörens leveransförmåga och leveransprecision är.

Genom att alla leverantörer som ni tycker är intressanta får fylla i samma bedömning blir det lättare för dig och dina kollegor att få en överblick över leverantörerna och jämföra dem med varandra. Det blir snabbt tydligt vilka som uppfyller era krav och vilka som inte gör det, och valet av leverantör går betydligt enklare. Om en leverantörsbedömning ger ett bra resultat som leder till ett samarbete är det ändå viktigt att fortsätta undersöka och utveckla det arbetet, helst varje år.

Leverantörsbedömning enligt ISO 9001

ISO 9001, ISO 140001 och OHSAS 18001 är tre certifieringar som alla kräver dels att leverantörsbedömningar ska göras innan ni anlitar en leverantör, dels att bedömningarna ska följas upp varje år. Fördelen med att ha en årlig diskussion med era leverantörer är att ni kan försäkra er om att samma regler fortfarande gäller, ställa nya krav om det skulle behövas och kanske byta leverantör om samarbetet inte verkar fungera som det ska.

ISO 9001 är en av flera standarder som signalerar hur väl en organisation fungerar på olika plan. ISO 9001 handlar om hur kvalitetsarbetet i en organisation ser ut. Andra exempel är alltså ISO 14001, som handlar om miljöarbete, och OHSAS 18001, som handlar om arbetsmiljöarbete.

Genom att använda AM Systems kvalitetsledningssystem kan ni bli certifierade i flera olika standarder och på så sätt visa att arbetet som ni utför håller en hög kvalitet. Standarder som ISO 9001 används över hela världen och de organisationer som är certifierade enligt dem har ofta en fördel jämfört med andra, eftersom certifieringarna tyder på att de tar sitt arbete på stort allvar och vill bli bättre.

Utvärdera leverantörer digitalt med AM System

I AM Systems molnbaserade program Ärende kan du skapa en mall för leverantörsbedömning som är anpassad efter din organisation. Mallen skickar du till leverantörerna, som fyller i den digitalt. När de bekräftar att de är färdiga får du en avisering i programmet och på mejl, så att du inte glömmer bort att kontrollera bedömningen. Bedömningen sparas automatiskt i programmet och du kan öppna den för att läsa igenom den när du vill. Om du vill kan du ställa in påminnelser i programmet när det är dags för att göra en uppföljning eller ny bedömning, och på så sätt kan ni fortsätta leva upp till ISO-kraven.

Eftersom leverantörsbedömningar ofta innebär att du måste hantera information från flera olika leverantörer samtidigt underlättar det om du kan ha all information om dem digitalt. Det tar inte bara mindre plats i bokhyllan, utan det finns också enkelt tillgängligt för andra som berörs av bedömningen. Dessutom slipper du vänta på att en bedömning ska skrivas ut, fyllas i för hand och skickas tillbaka till dig utan att någon behöver ägna sig åt tidsödande uppgifter som att leta efter en fungerande penna. Du får den information som du behöver för att kunna ta ett beslut och det går snabbt, smidigt och utan onödiga mellanhänder.

 

 

Intresserad?

Samla processer, dokumentation och ärenden i AM System. En effektiv plattform för hela ledningssystemet.

Jag vill veta mer