Se alla

Ständiga förbättringar blir lättare med AM System

Med AM Systems molnbaserade program Ärende blir det lättare att genomföra ständiga förbättringar och utveckla din verksamhet. Du kan enkelt utvärdera era arbetssätt, dela ut uppgifter, göra checklistor och planera utvärderingar som hjälper er att genomföra förbättringarna. För att du ska få extra många bra förslag kan medarbetarna själva rapportera sådant som de tror skulle kunna göras annorlunda inom just deras arbetsområde direkt i programmet.

Ständiga förbättringar – metoder

Som du säkert vet så finns det många olika metoder för att arbeta med ständiga förbättringar.

Det här är några exempel:

 • Lean
 • Kaizen
 • Sex sigma
 • ISO/TS16949
 • Totalkvalitet (TQM)

Arbeta digitalt med ständiga förbättringar i AM System

I alla förändringsarbeten är det viktigt att de som ska delta i förändringen faktiskt känner sig delaktiga. Vänta inte tills det är dags för implementeringen med att berätta vilka förbättringar du vill genomföra, utan ta med alla redan från början. Hitta det som behöver förbättras och fundera ut lösningar tillsammans i stället.

Med Ärende från AM System kan du dokumentera och organisera förbättringsarbetet, men också låta medarbetare lämna in förbättringsförslag. När de finns samlade på ett enda ställe är det lättare för dig att ta hand om alla på ett systematiskt sätt. Du missar inga fiffiga förslag och får på köpet medarbetare som känner sig mer sedda – en bra grund i att arbeta med ständiga förbättringar.

Tänk på att ständiga förbättringar faktiskt är nödvändigt, eftersom världen omkring oss ständigt förändras. Saker som ny forskning, nya lagar och nya förväntningar kommer alltid att förändra era förutsättningar. Något av detta kanske kan bli en bra grund i en diskussion inför ett förbättringsarbete där det känns svårt att få med sig medarbetarna.

Ständiga förbättringar med lean eller kaizen

Lean är en ideologi som fokuserar på att skala bort allt i produktionen som inte bidrar till att ge kunden något värdefullt.

Lean har rötter i Toyota Production System (TPS), vars syfte är att få fram en produkt med högsta kvalitet till lägst kostnad och med kortast ledtider. Syftet med TPS är att få bort överbelastning, fluktuationer och slöseri. Det finns åtta typer av slöseri som TPS tar upp.

 1. Slöseri på grund av överproduktion.
 2. Slöseri på grund av väntetider.
 3. Slöseri på grund av onödiga transporter.
 4. Slöseri på grund av för mycket eller felaktig behandling.
 5. Slöseri på grund av överflöd i lagret.
 6. Slöseri på grund av rörelse.
 7. Slöseri på grund av produktion av felaktiga produkter.
 8. Slöseri på grund av underutnyttjade arbetare.

När du har använt AM System ett tag har du ett bra statistikunderlag som du kan använda för att minska slöseriet i ditt företag. Du kan till exempel

 • undersöka var ledtiderna verkar vara långa och titta närmare på de punkterna – beror det kanske på onödiga transporter eller på långa väntetider?
 • kolla hur flödet till och från lagret ser ut – finns det något ni borde beställa mindre av? Producera mer av?
 • gå igenom reklamationer – finns det mönster i vilka fel som rapporteras eller vilka produkter som reklameras?

TPS bygger på de två koncepten just-in-time (att bara producera det som behövs, så mycket som behövs och när det behövs) och jidoka (automatisering med en mänsklig touch). De underliggande principerna (som brukar kallas The Toyota Way) kan enkelt sammanfattas så här:

 1. Sätt långsiktiga effekter framför kortsiktig ekonomisk vinning när du tar beslut.
 2. Skapa en sammanhängande arbetsprocess så att problem med slöseri kommer upp till ytan.
 3. Använd “pull”-system för att undvika överproduktion (dvs att inget steg i produktionen producerar något förrän det får en signal från nästa steg om att det behövs).
 4. Jämna ut arbetsbördan för att inte överbelasta människor eller maskiner.
 5. Bygg en kultur där ni stoppar verksamheten för att lösa ett problem, så att slutresultatet blir rätt från början.
 6. Skapa standardiserade uppgifter och processer.
 7. Använd visuell kontroll så att inga problem döljs. (I det här ingår 5S, som kortfattat går ut på att sortera bort onödiga föremål, lägga var sak på sin plats, hålla rent, standardisera saker som arbetssätt samt att hålla igång och förbättra systemet.)
 8. Använd bara pålitlig och ordentligt testat teknologi, som understödjer människor och processer.
 9. Se till att alla ledare blir ambassadörer för filosofin, så att den upprätthålls.
 10. Utveckla exceptionella medarbetare och team som följer filosofin.
 11. Visa respekt för dina partners och leverantörer genom att utmana dem att förbättras.
 12. Skaffa dig förstahandsupplevelser för att förstå situationen ordentligt.
 13. Ta beslut långsamt (överväg alla lösningar och hitta konsensus) – implementera besluten snabbt.
 14. Bli en lärande organisation genom ständig reflektion och ständiga förbättringar (kaizen).

Intresserad?

Samla processer, dokumentation och ärenden i AM System. En effektiv plattform för hela ledningssystemet.

Jag vill veta mer