Genomför effektiva riskanalyser digitalt

Riskanalys är ett fantastiskt verktyg för att avstyra små som stora olyckor. Det finns många olika metoder för riskanalys (en översikt över ett par av dem finns här nedanför), men alla har samma syfte: att identifiera, bedöma och eliminera risker. AM Systems program Ärende hjälper dig med dokumentationen och att hålla ordning i processen. Använd en av våra färdiga mallar för riskanalys inom olika områden eller skapa en egen.

Varför riskanalys med AM System?

Riskanalys är att på ett strukturerat sätt gå igenom olika processer eller system för att

 • identifiera riskerna som finns
 • bedöma hur stora de är
 • bestämma hur man ska jobba för att minimera riskerna och konsekvenserna.

En riskanalys brukar innehålla de här stegen:

 1. Förbered: Bestäm vilket område ni ska rikta in er på, vad syftet är och hur ni ska avgränsa er. Planera arbetet och berätta att det är på gång.
 2. Inventera: Samla ihop all information som kan behövas för att hitta risker. Det kan t.ex. vara att samla ihop rutinbeskrivningar, intervjua anställda och skaffa statistik över vad som har hänt förut, och gärna också att titta på vilka händelser som har drabbat liknande verksamheter.
 3. Identifiera risker: Sammanställ allt material du har samlat in. Avgör var riskerna finns och vem de påverkar.
 4. Värdera riskerna: Försök uppskatta hur allvarliga konsekvenserna kan bli om ni inte åtgärdar risken, och hur ofta det kan gå fel.

Allt detta kan du förstås göra med AM Systems molnbaserade program Ärende. Bygg upp en egen mall eller använd någon av våra färdiga mallar för riskanalys så har du planen för arbetet redo. I inventeringssteget kan du bifoga dokument direkt i formuläret och skriva in egna iakttagelser. Skapa en lista eller tabell där du identifierar och värderar riskerna. Sedan ska riskerna förstås åtgärdas och följas upp, vilket Ärende också hjälper dig med. Delegera uppgifterna och ställ in automatiska påminnelser så att de blir gjorda i tid.

Här nedanför ser du några korta exempel på metoder för riskanalys som du kan använda för att ta dig igenom de fyra stegen på ett strukturerat sätt.

Riskanalys

Exempel: Riskanalys projekt med minirisk

En arbetsgrupp diskuterar ett område, skriver ner risker som var och en ser och bedömer sedan tillsammans på en skala från 1–5 hur sannolikt det är att de olika riskerna leder till en händelse respektive hur allvarliga konsekvenserna är. Bedömningen kan bygga på statistik man har sedan tidigare eller utgå från arbetsgruppens omdöme. Sedan multiplicerar man siffrorna för att komma fram till hur högt man ska prioritera att eliminera risken.

Typ av risk: Det finns en risk att ingen kommer orka driva projektet hela vägen
Sannolikhet: 3
Konsekvens: 5
Riskpoäng: 15

Typ av risk: Det finns en risk att projektet prioriteras bort
Sannolikhet: 2
Konsekvens: 5
Riskpoäng: 10

Typ av risk: Det finns en risk att den enda som har expertkunskapen snart slutar
Sannolikhet: 4
Konsekvens: 4
Riskpoäng: 16

Typ av risk: Det finns en risk att …

Exempel: Riskanalys med FMEA, failure modes and effect analysis

Det går att använda FMEA både när man utvecklar en produkt och när man vill förbättra en tillverkningsprocess. I analysen ingår att bedöma hur stor sannolikhet det är att ett visst fel uppstår, vilken effekt det får och hur sannolikt det är att någon upptäcker felet. De här stegen brukar man gå igenom:

Feltyp: Vad händer när det här felet uppstår?
Ett filter kan ha exempelvis feltyperna läckage och stopp.

Felorsak: Vilken eller vilka orsaker kan göra att feltypen uppstår?
Läckage kan bero på exempelvis dålig kvalitet, ovarsam hantering eller felaktig montering.

Feleffekt: Vad får feltypen för konsekvens?
Läckaget kan göra att det kommer ut skräp i ledningarna, vilket på sikt kan få konsekvensen att maskinen stannar.

Felindikering: Hur ser vi att felet har uppstått (eller hur kan vi prova om det har uppstått)?
Vi kan se att det flyter förbi partiklar i den genomskinliga ledningen.

Felintensitet, värdering: Hur ofta tror vi att det här felet kommer att uppstå, på en skala från 1 till 10?
Med tanke på hur sällan det har hänt hittills värderar vi frekvensen till 4.

Feleffekt, värdering: Hur allvarligt är det om felet uppstår, på en skala från 1 till 10?
Om läckaget hinner leda till att maskinen stannar tar det en halv arbetsdag innan maskinen är rengjord och fungerar igen. Ett sådant produktionsstopp har vi bestämt betyder 7 på skalan.

Sannolikhet för upptäckt, värdering: Hur sannolikt är det att vi upptäcker felet innan det kan få konsekvenser, på en skala från 1 till 10?
Vi borde upptäcka det snabbt eftersom det alltid rör sig folk runt maskinen. Vi värderar sannolikheten till 7.

Räkna ut RPN, Risk Priority Number: Multiplicera värdena du har fått när du värderade felintensitet, feleffekt och sannolikhet för upptäckt. Resultatet hamnar någonstans mellan 1 och 1 000. Gruppen bestämmer tillsammans hur höga poäng ett fel ska ha för att de ska ta det vidare och försöka eliminera risken.
RPN blev 196. Vi har flera andra analyser där RPN ligger över 700 som vi kommer att prioritera i stället.

Riskanalys: exempel på områden

Du kan göra riskanalyser på vilka områden som helst. Det här är några exempel på händelser som du kan göra riskanalyser för:

 • Brand
 • Hackerattack
 • Kemikaliehantering
 • Allergiframkallande ämnen i produktionen
 • Oplanerat produktionsstopp
 • Fallolyckor på arbetsplatsen
 • Personaltillgång
 • Resurstillgång

Om du har vårt program Ärende har du tillgång till en mall för riskanalys för flera av de här områdena, men du kan också enkelt bygga dina egna mallar som du vill ha dem.

Prova AM System

Involvera fler i kvalitetsarbetet med AM Systems plattform för ledningssystem. Du provar vår tjänst gratis i 30 dagar.

Prova AM System 30 dagar

Din data, ditt val

AM System sparar ingen data om hur du navigerar på vår webbplats. Vi behöver dock spara cookies för att vissa sidor ska fungera. Datan är alltid anonym, och vi sparar så lite vi kan.

Jag förstår
Mer information