Profilinställningar och andra inställningar

I AM System kan alla inloggade personer ändra inställningen för sin användare.

Klicka på namnet till vänster i menyn
Klicka på ditt namn uppe till vänster och välj sedan profilinställningar.

I den lilla meny som visas, finns det möjlighet att ställa om systemet till ”Nattläge”, alltså invertera färgerna till mörk bakgrund och ljus text.

För användare som har de nästa två val aktiverade på sin profil, kan dessa se ”Newsroom” och de kan ställa supportfrågor till AM System.

Längst ned på denna meny hittar vi även länken för utloggning.

OBS!

Vår rekommendation är att endast ge utvalda användare åtkomst till ”Newsroom” och ”Hjälp & feedback”.Under Newsroom kan man i dagsläget se nyheter i systemet som presenteras av oss på AM System, men också få en statistisk överblick över samtliga registrerade antalet dokument, ärenden eller underhåll. Sedan kan användare vända sig till oss med sina supportfrågor. Ställer de frågor kring inbyggda funktioner, så kan vi svara på dem, men det är annars bäst att er administratör tar emot dessa frågor

Efter att användaren klickat på ”Profilinställningar”, visas nedanstående fönster. Här kan det finnas två väsentliga skillnader. I den ena versionen är användaren kopplad till ett AM ACCOUNT ( https://account.amsystem.com ) och då är vissa uppgifter styrda ifrån detta konto. Om två-faktors (2FA) verifiering är påslaget, skickas det för tillfället alltid en fyrsiffrig kod till användarens mobiltelefon som sedan behövs för att logga in sig på sitt konto inom AM System.

 Konto kopplat mot AM Account

 

Om kontot är upplagt direkt i ert AM System, kan användaren ändra sitt namn och e-postadress direkt.

 Konto inlagt direkt i det egna systemet

 

För att komma till inställningssidan för användandet av systemet, klickar man på fliken ”Inställningar” och nedanstående vy visas.

 Inställningssidan för användaren

 

Det översta valet som vi kallat för ”Skicka en kopia av alla aviseringar i systemet som mail till ANVÄNDARENS EPOST”, är till för att stänga av vidarebefordrandet av interna aviseringar till användarens e-postkonto.

OBS!

Interna aviseringar skickas alltid till användaren! Skulle det komma misstankar om att användaren inte tar emot e-postmeddelanden från systemet, ska detta vara det första stället som ni som administratör alltid tittar på tillsammans med användaren.

Se talet vid sidan om INKORG
Valet på inställningssidan, som vi kallat för ”Markera alla aviseringar som lästa”, nollställer alla inkomna och olästa aviseringar för användaren. Märk att dessa inte raderas utan endast sätts som ”lästa”.

Nästa val ”Ta bort alla aviseringar”, är lite speciellt. Detta radera samtliga, lästa eller olästa, aviseringar i systemet. Samtidigt som en sådan sak genomförs, kommer dock alla kopplingar för mottagna e-postpåminnelser till användaren, att sluta att fungera. Länken som finns infogad i alla e-postmeddelanden från systemet, slutar nämligen att fungera och ett felmeddelande visas efter att man klickat på länken. Detta beror på att aviseringen som är kopplad till denna länk, har raderats.

Valet ”Återställ filter och kolumnsortering i sorteringsbara listor” är till för att nollställa alla sorterade listor som finns på översiktssidor som till exempel ”Mina dokument”, ”Mina ärenden” eller sorteringen för ett detaljerat sökresultat. Vidare, så nollställs även samtliga filter som har applicerats någonstans i systemet.

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?