Arkivera formulär

Under fliken Avancerat kan du välja Arkivera formulär. Efter att du valt att arkivera ett formulär tänds rubriken Arkiverade, för alla användare som har tilldelats åtkomst till formuläret, och formuläret presenteras här istället. Ett arkiverat formulär kan alltid aktiveras igen.

Tips

Arkivera de formulär som inte nyttjas i organisationen.

Arkivera formulär

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?