Återrapportera underhåll med utförd av

Listan ”Utförd av” innehåller personnamn för samtliga användare som ska återrapportera ett underhåll. Vidare så kan även en timkostnad för personen läggas in. Se gärna artikeln Kostnader för Underhåll för mera information kring kostnader. Tillsammans med övriga inställningar i programmet, kan man få det att automatiskt fylla i fälten ”Utfört datum”, ”Verklig tid”, ”Arbetskostnad” och ”Avslutat datum”.

Listan ändras under Inställningar för Underhåll. Svarta namn är systemanvändare och röda namn är valfria namn utan koppling till systemet.

Uppmärksamma

Kom ihåg att lägga till kostnader för varje namn i listan, då kommer en arbetskostnad automatiskt att kunna räknas ut. Läggs en timkostnad till i efterhand, eller när timkostnaden justeras, kommer befintliga underhåll inte att uppdateras.

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?