Dokumentegenskaper / logg

Notera

Detta är en supportartikel som endast avser version 5. Är du användare av version 6, kontakta vår support

Under dokumentegenskaper så hittar du en logg på vad som har hänt med dokumentet. Dokumentegenskaperna utökas då dokumentet är publicerat och godkänt.

Så länge dokumentet är i skaparläge så visas enbart logg. Här kan man se och filtrera de ändringar som är genomförda på dokumentet. Detta blir mer relevant om jag väljer att dela dokumentet med en kollega och ni båda arbetar fram ett dokument tillsammans.

I ovan skärmbild kan du se att man kan välja ”ändringar i dokumentet” då visas dokumentet i flera (versioner) hur det såg ute efter sista gången du eller kollega sparade dokumentet. När man sedan klickar på någon av (versionerna) så kan man välja att visa vilka ändringar som genomfördes på dokumentet.

Nedan ser ni ett exempel på ett publicerat och godkänt dokument där vi klickat på dokumentegenskaper. Här kan du snabbt se eller filtrera på vilka som läst och kvitterat aktuellt dokument.

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?

Din data, ditt val

AM System sparar ingen data om hur du navigerar på vår webbplats. Vi behöver dock spara cookies för att vissa sidor ska fungera. Datan är alltid anonym, och vi sparar så lite vi kan.

Jag förstår
Mer information