Dölj fält tills

Funktionen Dold tills hittar du under respektive fälts egenskaper. Denna funktion kan du använda för att låta ett fält vara dolt till dess att ett tidigare fält fyllts i. Detta möjliggör också styrning av vilka fält som ska visas och fyllas i beroende på tidigare ifylld information och kan ofta underlätta för användaren så att de fyller i information i rätt ordning.

Du kan välja att dölja enstaka fält, hela sektioner, repeterande fält och grupper.

Tips

Vill du välja flera fält som ska vara dolda rekommenderar vi att du samlar dessa fält i fälttypen grupp.

 

Dold tills

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?