Driftvärdesregistrering för objekt

På vissa objekt vill man utföra underhåll efter att maskinen gått ett antal timmar eller kilometer. Detta kallar vi driftvärdesbaserade underhåll. För att kunna hantera denna typ av underhåll i AM System behöver du först göra några förberedande inställningar innan du kan skapa underhåll mot driftsvärde. Följ med oss hela vägen från start till mål i denna supportartikel så hjälper vi dig att komma igång med driftvärdesbaserade underhåll!

Förberedelser

  1. Börja med att gå till Inställningar och välj fliken Objekt och aktivera driftsvärdesrgistrering på objekt.
  2. Sök fram det objekt du vill ha driftvärdesbaserade underhåll på. Öppna objektkortet genom att välja Ändra och aktivera därefter timräknaren genom att kryssa i rutan. Ange även räknarens aktuella läge, samt ange med vilken tolerans underhållet kan få utföras. Exempel: Talet 50 i fältet Tolerans indikerar att det är ok att underhållet utförs 50 timmar före eller efter det intervall som vi anger när vi planerar in själva underhållet.

NU har du gjort alla förberedande inställningar som är nödvändiga för att kunna skapa driftvärdesbaserade underhåll.

Skapa underhåll mot driftvärde

Nu är det dags att planera in underhåll mot objektet som du aktiverat driftvärdesregistrering på.

Börja med att skapa ett nytt underhåll mot objektet.

  1. Välj underhållstyp Förebyggande underhåll och se till att rutan Återkommande jobb är ifyllt.
  2. I fältet ”Intervall” anger du med vilket intervall du vill att underhållet ska utföras, t.ex när maskinen har gått 50 timmar.
  3. I fätet Tidsenhet är det viktigt att du väljer ”Timmar” (eller kilometer)
  4. I fältet +/- visas den tolerans du ställde in när du genomförde förberedelserna. (Vill du ändra toleransen kan du göra det här.)
  5. I registreringsdelen väljer du nu vem som ska utföra arbetet, hur lång tid du beräknar att arbetet ska ta samt vilken omfattning arbetet har. I fältet ”Utföres räknare” ser du vilket tim- eller kilomenterantal räknaren ska ha uppnått innan underhållet ska utföras. Har man angett en tolerans i fältet +/-, tex 20,  så kommer underhållet att visas i Mina underhåll 20 timmar före den angivna siffran i Utföres räknare, samt att arbetet inte kommer att anses som försenat förrän 20 timmar efter siffran i utföres räknar.

Återrapportering av driftvärdesbaserade underhåll

Vid återrapportering av ett driftvärdesbaserat underhåll kan utföraren uppdatera räknaren direkt vid återrapporteringen av underhållet genom att ändra värdet i fältet Utförd räknare.

aterrapportering driftsvardesbaserat uh

Uppdatering av räknare

För att de driftvärdesbaserade underhållen ska fungera och visas under Mina Underhåll vid rätt tidpunkt för den som ska utföra jobbet är det viktigt att räknaren kontinuerligt uppdateras. Som rutin kan detta göras dagligen, veckovis eller vad som passar er verksamhet bäst.

För att uppdatera objekt med räknare gör du enklast en sökning mot objekt och väljer att söka fram alla objekt med timräknare. Nu visas en träfflistan med alla dina objekt där driftvärdesregistrering/timräknare är aktiverade.

Genom att klicka på ikonen för räknaren kan du snabbt och enkelt uppdatera räknarens status på varje objekt.

sokresultat timraknare

uppdatera driftstimmar

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?

Din data, ditt val

AM System sparar ingen data om hur du navigerar på vår webbplats. Vi behöver dock spara cookies för att vissa sidor ska fungera. Datan är alltid anonym, och vi sparar så lite vi kan.

Jag förstår
Mer information