Duplicera formulär

Under fliken Avancerat hittar du inställningarna Duplicera formulär. Du kan välja att Duplicera hela formuläret tillsammans med alla registrerade ärenden, eller Duplicera endast formuläret.

Varning

Notera att alla registrerade ärenden får dubletter om du väljer att duplicera formuläret tillsammans med alla registrerade ärenden.

Tips

Duplicera endast formuläret är en bra funktion att använda om du snabbt vill bygga ett liknande formulär, eller om du vill testa olika justeringar i ett formulär innan du implementerar dessa i skarp miljö.

När du valt Duplicera formulär får din kopia samma namn som originalformuläret men med tillägget (kopia) i formulärnamnet. Döp kopian till ett nytt individuellt namn, samt ändra färg och förkortning om du önskar det. Välj därefter att spara och publicera ditt nya formulär. När du sparat ditt nya formulär kan du genomföra dina justeringar.

Duplicera formulär

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?