Exportera era dokument

Om ni väljer att lämna vår tjänst eller av någon annan anledning vill få en kopia på era dokument lokalt hos er kan ni exportera alla dokument och hela er dokumentstruktur. Exporten innehåller dokumentstruktur, alla HTML-dokument samt bifogade filer. Det är enbart publicerade och godkända dokument som skickas med i exporten. Påbörjade dokument och nya utgåvor (versioner) som inte är publicerade och godkända kommer inte med i exporten. Exporten når du via menyn till vänster DokumentInställningar och – export. I dialogen som visas väljer du export.

Uppmärksamma

Exporten kan ta lång tid om det är mycket data som skall exporteras. Generellt brukar det ta mellan 2-5 timmar beroende på datamängd. Detta skall inte betraktas som en backup som skall användas lokalt och dagligen. Exporten bör användas i speciella fall och om ni väljer att lämna vår tjänst.

När exporten är klar så aviseras du i systemet. Aviseringen hittar du uppe till vänster på klockan under ditt namn.

Gå då till DokumentInställningar i menyn till vänster och klicka återigen på Exportera. Exporten visas nu klicka på exporten och filen laddas ner på ditt skivbord.

Nedan visar vi ett exempel på vad exporten genererar.

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?