Fälttyp - Lista

Fälttypen Lista använder du när du vill styra vilka val en användare ska kunna göra när de registrerar information i ett ärende. Fördelen med listor, jämfört med fritextfält, är att de underlättar sökningar och undanröjer problem med olika benämningar eller stavningar från olika användare och du kan lättare ta ut statistik och sortera och kategorisera de val som gjorts.

Tips

Värden som är ofta återkommande och behövs i flera av de formulär du skapar kan med fördel skapas som en Global lista istället.

lista

Koppla listor

Det är fullt möjligt att koppla samman flera listor mellan varandra så att det val man gör i den första listan styr vilka val man kan göra i den efterföljande listan. Hur du gör detta kan du läsa mer om här.

 

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?