Fälttyp - Registreringsdatum

Fälttypen Reg.datum använder du när du vill visa ärendets registreringsdatum synligt i själva ärendet.
Fälttypen hör även till kategorin metadata vilket gör att Reg.datum alltid är sökbart även om du inte valt in fältet i formuläret.

Reg.datum blir alltid dagens datum när en användare skapar ett nytt ärende.

Fälttyp regdatum

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?