Fälttyp Signatur

Fälttypen ”Signatur” använder du när du vill göra plats för en handskriven signatur i ett ärende.

Fältet kan med fördel användas i formulär där ni hanterar kvittenser av något slag.

falttyp_signatur_registrering

 

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?