Fälttyp - Statisk bild

Fälttypen statisk bild använder du när du vill lägga in en bild som ska finnas med i varje nytt ärende som skapas. Det kan vara en förklarande bild eller symbol som underlättar för användaren att förstå vad denne ska göra när hon registrerar ärendet, eller vad ärendet avser.

statisk bild

 

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?