Fälttyp - Text

Fälttypen Text använder du när du vill skriva en fast text som ska följa med i varje ärende som skapas.

Denna fälttyp kan med fördel användas för instruktioner för administratörer på inställningssidan för formulär. Skriv en instruktion som behöver kommas ihåg och lägg texten ovanför det block som ska märkas upp. Gå sedan in på ”Åtkomst” och ändra rättigheterna till ”Ingen”, så kommer denna text endast att visas i formuläreditorn.

Osynlig text som endast visas för administratörer

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?