Fälttyp - Textfält

Fälttypen textfält använder du när du vill att den som registrerar ett ärende fritt ska kunna registrera information i ett fält.

Tips

Fritextfält möjliggör för användare att registrera information med olika benämningar och stavningar. Detta kan försvåra sökningar. Så långt det är möjligt bör du istället använda fälttypen lista. Fälttypen lista underlättar när du vill göra sökningar på fältets innehåll.

textfält

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?