Fälttyper och deras egenskaper

Under fliken Fält i formuläreditorn visas alla olika typer av fält som du kan bemanna ditt formulär med.
Du kan enkelt dra och släppa ett fält till ditt formulär för att skapa ditt unika formulär.

När du klickar på fältet, efter att du dragit det till ditt formulär, visas en blå ram runt fältet. Nu kan du göra specifika inställningar för det markerade fältet med hjälp av den nya meny som nu visas i den högra kolumnen. Vilka inställningar du kan göra för det specifika fältet är beroende på vald fälttyp.

Fälttyper_generell

Egenskaper

Kolumner
Alla fälttyper du skapar i ditt formulär kan ha bredden 1, 2 eller 3 kolumnbredder.

Obligatoriska fält
Aktivering av Obligatoriskt fält gör att den som registrerar ett ärende inte kan spara ärendet förrän alla obligatoriska fält är ifyllda.

Presenteras i grafer
Vid aktivering av Presenteras i grafer blir det specifika fältet en valbar parameter när du vill skriva ut ett sökresultat i grafer.

Egen sortering
Aktivering av Egen sortering är valbart när du t.ex skapat en lista som i bildexemplet ovan. När du aktiverat egen sortering kan du dra och släppa innehållet i listan i den sorteringsordning du önskar presentera den på istället för i bokstavsordning. Sorteringen gör du under Alternativ.

Alternativ
I Alternativ kan du skapa nya poster för listan, radera poster och ändra posters namn.
Det finns också möjlighet att inaktivera val i listan samt slå samman flera poster till en enda post.

Koppla alternativ till
Det är fullt möjligt att koppla samman flera listor mellan varandra så att det val man gör i den första listan styr vilka val man kan göra i de efterföljande listorna.

Markera den första listan, i detta fall ”Verksamhetsområde” och välj Koppla alternativ till – här väljer du den efterföljande listan som du vill göra kopplingen mot, i detta fall listan ”Typ av fel”. Nu visas en ny ikon i form av en länk ovanför fältet där dina värden i listan presenteras.

Markera ett värde i den första listan, i detta fall värdet ”Område 1” och klicka därefter på länkikonen. Nu visas värdena från den efterföljande listan ”Typ av fel”. Markera de val du vill ska vara kopplade mot värdet i den första listan och välj därefter Koppla. Repetera denna process för varje val i den första listan tills dess att du gjort alla kopplingar.

Tips

Kombinera gärna kopplade listor med funktionen Dold tills för att hjälpa användaren att fylla i information i rätt ordning i ditt formulär.

koppla alternativ till

 

Använd alternativ från
Om du skapat flera listor eller personlistor, i ditt formulär, som ska innehålla samma information så kan du koppla dessa listor till varandra. Kopplingen gör att du endast kan administrera den lista du gjort alla kopplingar mot för att alla listor ska uppdateras, övriga listor får gråtonade ikoner vid Alternativinställningarna för den specifika listan.

Tips

Värden som är ofta återkommande och behövs i flera av de formulär du skapar kan med fördel skapas som en Global lista istället.

Standardvärde
Med inställningen standardvärde kan du välja det alternativ i en lista som du vill ska vara förifyllt när en användare registrerar sitt ärende. Användaren kan trots denna förinställning välja ett annat val i listan.

Dolt tills
Funktionen Dold tills kan du använda för att låta ett fält vara dolt till dess att ett tidigare fält fyllts i. Detta möjliggör också styrning av vilka fält som ska visas och fyllas i beroende på tidigare ifylld information kan ofta underlätta för användaren så att de fyller i information i rätt ordning.

Åtkomst
I formuläret kan du avgränsa behöriga användare från åtkomst till specifika fält, sektioner, grupper eller repeterande fält i formuläret.
Markera det fält du vill begränsa åtkomste till. Klicka därefter på Åtkomstoch välj Specifik profil och gör därefter inställningarna för åtkomst för respektive profil som har behörighet till formuläret. Väljer du inställningen Ingen döljs fältet för alla användare.

Åtkomst specifik profil

Hjälptext
Till varje skapat fält i formuläret kan du lägga till en hjälptext. Hjälptexter indikeras med ett litet frågetecken vid fältets övre högra hörn och visas när användaren för muspekaren över frågetecknet.

 

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?