Flytta dokument till annan kategori

Notera

Detta är en supportartikel som endast avser version 5. Är du användare av version 6, kontakta vår support

Alla dokument som är publicerade och godkända kan flyttas till en annan kategori. Sök eller navigera dig till det dokument som du vill flytta. Klicka på ändra publiceringsinformation

Nedan ser du vem som skall revidera dokumentet och när, vilken kategori dokumentet är publicerat till, vilka grupper som berörs av dokumentet samt vilka nyckelord som är kopplade till dokumentet. Alla dessa parametrar kan ändras utan att skapa en ny utgåva (version) av dokumentet. Välj att klicka på den valda kategorin.

Er dokumentstruktur visas och du kan välja att placera dokumentet i en annan kategori. Du kan också skapa en ny kategori genom att välja Skapa ny kategori. 

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?