GDPR, men sen då?

GDPR: När denna lag trädde i kraft, behövde rutiner och arbetssätt, men även hanteringen av personuppgifter i olika system ses över och ändras. Alla har väl hört talas om GDPR, i alla fall alla administratörer för AM System, eller hur?

I AM System, är det kunden som äger allt data och har ensamrätt till att läsa eller bearbeta detta. Vi som utvecklar programvaran har inget att säga till om gällande användandet eller hur dessa data sparas och hanteras.

I supporten får vi ofta frågor av systemägare och administratörer, om hur de eller vi ska bete oss eller hur man ska hantera personuppgifter för användare som slutar. Vi vet att det finns olika regler på hur ett företag ska eller måste spara uppgifter kring de anställda. Här kan det spela roll om olika myndighetskrav ligger till grunden för vissa förutsättningar i verksamheten. Jag vill uppmana er att gärna läsa mera om våra allmänna bestämmelser och vår PUBA på denna sida.

Generellt, så rekommenderar vi att användare som har slutat, ska raderas (se länk till artikel). Deras namn kommer sedan att finnas kvar i de olika programmen och visas på olika dokument som ”Skapare” eller ”Godkännare”, ”Mottagare” eller ”Åtgärdare” tills det att dokumentet eller ärendet ändras och uppgifter raderas.

Den enklaste lösningen är, att administratören för systemet helt enkelt byter namn på personen ifråga till ”ANON ANONSSON” eller ”RADERAD ANVÄNDARE”, sparar och därefter raderar användaren från modulen Personal.

Har ni några frågor och funderingar eller problem, så tveka inte att kontakta vår support genom den inbyggda hjälpportalen!

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?