Skapa globala listor

För information som behöver användas återkommande i flera olika formulär, är det en bra ide att skapa en global lista. Du kan skapa så många globala listor du vill, och du sparar tid genom att endast administrera innehållet från en punkt istället för att göra justeringar i varje formulärs listor enskilt.

För att skapa en Global lista går du till ”Ärende” och ”Inställningar” och väljer därefter fliken Globala listor i den gröna menyraden i toppen.

Inaktivera värden
Om ett värde i en global lista blir inaktuellt kan man inaktivera detta. Markera det värde du vill inaktivera och välj inaktivera med hjälp av inaktiveringsikonen. När värdet inaktiverats blir det överstruket och gråtonat. Sökningar är fortfarande valbara mot ett inaktiverat värde, men nya ärenden som registreras kan inte välja det inaktiverade värdet.

Ett inaktiverat värde kan alltid aktiveras igen.

Slå ihop värden
Ibland uppstår behovet att slå ihop två värden till ett. Markera de värden du vill slå ihop och välj ikonen för att slå ihop. I dialogrutan som nu visas får du välja vilket värde som ska vara kvar.

Varning

Det värde man valt bort vid en sammanslagning av värden kan inte återställas och är inte heller sökbart.

OBS!

Om värden i en global lista uppdateras, kommer även befintliga ärenden att uppdateras!

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?