Händelseloggen - Vad händer egentligen i ett ärende?

I programmet Ärende finns en automatisk loggning, där samtliga händelser noteras som sker i ett ärende.

Varenda gång som ett ärenden registreras, en ändring i ett ärende görs, ett automatiskt tillägg utförs, aviseringar skickas eller en fil eller bild laddas upp till ärendet, kommer detta att läggas till i loggen.

Uppgifter som läggs till är användarens namn, tiden för ändringen eller tillägget, samt en beskrivning för händelsen. Här framgår det även vad innehållet i ett fält har varit och vad det har ändrats till. Med andra ord, kan man enkelt se alla önskade eller oönskade händelser.

Dessa ”Händelser” når man genom att klicka på knappen ”(i)” i verktygsfältet.

 Händelseloggen i ett ärende

 

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?