Hur minskar jag antalet licenser?

När ni vill minska antalet licenser, måste först det aktiva antalet användare justeras nedåt. Detta innebär att inloggningen för ett antal användare måste raderas och på så sätt friställs då licenser för systemet.

Kontrollera alla inloggningsmöjligheter genom att gå till ”Personal” och ”Visa alla”. Nu visas samtliga personer i ett sökresultat och ikoner till höger visar om användaren har en inloggning (”kugghjulet”) och en inlagd e-postadress (”snabel-a”).

 Sökresultat med samtliga systemanvändare

Radera överflödiga användare
För att minska antalet användare behöver dessa raderas ur systemet. Klicka på det aktuella namnet, på knappen ”Ändra” och sedan på ”Radera”. Licensen som användaren hade innan friställs då. Se gärna denna supportartikel ”Radera användare” för mera information.

OBS!

Namnet för raderade användare sparas i systemet och visas på samtliga dokument och ärenden som den raderade användaren varit involverad i.

 Radera personen

Justera licenser på egen hand
Efter att antalet användare är justerat, behöver antalet tillgängliga licenser justeras. Detta kan göras på två olika sätt. Är er administrativa användare ansluten till ”AM Account” (se vår supportartikel om ”Profilinställningar och andra inställningar” för mera information) kan antalet licenser justeras av er själva. Kostnaden för systemet justeras sedan på nästkommande faktura.

  Justera antalet licenser för systemet genom AM Account

Kontakta AM Supporten för hjälp
Om er administrativa användare inte är kopplad till AM Account, kan ni alltid kontakta AM Supporten genom den inbyggda supportarea ”Hjälp och Feedback” (se vår supportartikel ”Kontakta vår support” för mera information) och be om vår hjälp.

 

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?