Hur vet jag läsgraden av mina dokument, finns det läskvittenser?

Notera

Detta är en supportartikel som endast avser version 5. Är du användare av version 6, kontakta vår support

En återkommande fråga till oss är, hur man kan se hur många personer som har läst befintliga publicerade dokument.

Svaret på denna fråga är direkt ihopkopplat med den inbyggda funktionen ”Läskvittens” och den fungerar på följande sätt: Om en användare öppnar ett dokument, läser det och sedan klickar på ”Läskvitten” uppe till höger, läggs användarens namn in i listan ”Läskvittens av” under ”Dokumentegenskaper” i verktygsfältet.

 Läskvittenser under Dokumentegenskaper

 

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?